Luis in de Pels? Eretitel!

Luis in de Pels? Eretitel!

Lijsttrekker Ben Paulides van de Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wordt wel eens  aangeduid als ‘de luis in de pels’ van de Wassenaarse politiek. Daarnaar gevraagd reageert Ben Paulides met een brede lach.“Ja, en ik stoor me daar helemaal niet aan. Ik zie het als een eretitel. In feite wordt daarmee gezegd dat de rest in de gemeenteraad zit te slapen. Zo wil ik nu als enige partij in de raad de onderste steen boven hebben in de affaire Hoekema. Om deze reden heb ik ook de ‘open brief’ naar waarnemend burgemeester Frank Koen gestuurd om alles rond de graaigeldrel en de daaraan voorafgaande paleisrevolutie en de staatsgreep openbaar te maken.

Hebben  Ooms (LokaalWassenaar!), Hendrickx (HartvoorWassenaar), Dekker (CDA) en  Klaver (VVD)  de onwettig bedongen 17.800 euro toegezegd? Of  heeft waarnemend burgemeester Aptroot (VVD) dat onbevoegd gedaan?

Ooms en Aptroot beschuldigen elkaar van liegen. Wie heeft er gelijk? Ook de kosten voor een advocaat van Hoekema, een veelvoud van die 18k, zijn door de gemeente betaald. Moeten die ook niet worden terugbetaald? Hoekema had geen enkel recht om een bovenwettelijke vergoeding te eisen.

Alle partijen, behalve de lokale partij DLW, blijven op de deksel van de beerput staan. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. De deur van de achterkamertjespolitiek moet definitief gesloten worden. Tijd voor eerlijke, open en transparante politiek.

In het verleden is er veel onder tafel geschoven. Zoals al het gemanipuleer en gedraai rondom het Wassenaarkompas. Gelukkig gaan we nu door de inzet van DLW praten over hoe Wassenaar zelfstandig kan blijven. Maar mag ik als ‘luis in de pels’ toch nog even waarschuwen dat een mogelijke gedwongen fusie door de provincie nog steeds niet van tafel is.

In Wassenaar is vrijwel iedereen het er eens dat we ons moeten richten op een zelfstandig Wassenaar. De Commissaris van de Koning Jaap Smit (CDA)  heeft echter tot nu toe geen woord teruggenomen van wat hij gezegd heeft over een herindeling van Wassenaar.

Laten we duidelijk zijn; landelijk is de VVD voorstander van grote gemeenten net zoals lijsttrekker Ooms van LokaalWassenaar! die zijn voorkeur voor fusie nooit onder stoelen of banken stak.

Ook CDA, PvdA, Groen Links en D66 zijn fusievoorstanders. NU zijn zij voor zelfstandigheid maar zij zullen onder druk van de Provincie na de verkiezingen buigen en besluiten dat Wassenaar toch maar moet fuseren.

Als u zeker wilt zijn dat ook NA de verkiezingen zelfstandigheid  wordt nagestreefd dan is er maar één partij die te vertrouwen is en dat is DLW. Ga op zeker en stem DLW lijst 5”.

Website: Democratischeliberalen.nl              FB: Democratische Liberalen Wassenaar

Email: info@democratischeliberalen.nl         Twitter: @DLWassenaar

Samen maken wij een vuist, stem DLW Lijst 5