Open brieven

2018:

De volgende brief hebben wij gericht aan de burgemeester van Wassenaar.

OPEN BRIEF VAN DLW AAN BURGEMEESTER FRANK KOEN

Geachte burgemeester, beste Frank,

Na ons kennismakingsgesprek in december was ik direct enthousiast over jouw komst.

Je was nauwelijks aangetreden of de graairel van Jan Hoekema (D66) en zijn eega Marleen Barth (fractievoorzitter 1e kamer PvdA) barstte los.

In de hoofdrollen Jan Hoekema, Charlie Aptroot (VVD), Marleen Barth en Bert Ooms (Passie), Bert Doorn (wethouder CDA)en Helene Oppatja (gemeentesecretaris Wassenaar én bestuurslid landelijke PvdA). In de bijrollen de fractievoorzitters DienkeDekker ( CDA), Caroline Klaver (VVD) en Henri Hendrickx(HvW).

Hoekema stapte in december 2016 op omdat zogenaamd “de chemie uit het huwelijk was” aldus Bert Ooms. Inmiddels probeert Ooms als raadsnestor zijn handelen te verdoezelen. Hij wordt hierbij gesteund door al diegenen die eveneens hun rol verborgen willen houden.

Aanleiding voor het ontslag was de geënsceneerde wilde staking. Daarop volgden gesprekken onder andere met Jan Hoekema. Zijdens de raad en college waren er 5 personen aanwezig, te weten Bert Doorn (CDA wethouder), Bert Ooms (PvW, nu Lokaal Wassenaar), Caroline Klaver, Dienke Dekker  en Henry Hendrickx.

Zij voerden die gesprekken, zonder enig mandaat. Hoekema stapte op. Echter niet zonder dat er blijkbaar toezeggingen gedaan zijn. Wat er gezegd is weet niemand behalve de betrokkenen zelf én de latere waarnemend burgemeester Charlie Aptroot.

De kranten staan inmiddels vol over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de mislukteachterkamertjesdeal.  Als voorlopig “hoogtepunt” een tendentieus artikel op Omroepwest. Duidelijk een reactie op de ontkenningen van betrokkenheid door Bert Ooms (lijsttrekker voor LokaalWassenaar!) en Caroline Klaver Bouman (lijsttrekker VVD).

Het gaat nu dan ook niet alleen om de onterecht en onbevoegd door Charlie Aptroot uitgegeven 17.800 euro  maar eveneens over een veelvoud van dit bedrag, namelijk de juridische advieskosten die allemaal ten laste gekomen zijn van de gemeente. Het gaat ook over de integriteit van de betrokkenen. Wetten gelden voor iedereen, ook voor Aptroot, Hoekema en Barth.

In 2014 was Aptroot ook al bij ontoelaatbare uitdelingen van gemeenschapsgeld betrokken, toen ging het over een niet toegestane bonus aan een directeur van Omroep West. De omroep die hem nu probeert vrij te pleiten.

DLW is niet betrokken in deze  affaire met geheime afspraken. DLW is voor openheid. De deksel moet van de beerput af. De schuldigen moeten worden aangepakt. Kunnen wij op je rekenen dat jij adequaat onderzoek doet? Wassenaar verdient als zelfstandige gemeente een goed bestuur.

Hoogachtend

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

_____________________________________________

2014:

Ben Paulides, Chairman Democratic Liberals Wassenaar
Ben Paulides, Chairman Democratic Liberals Wassenaar (DLW List 8)

An open letter from Ben Paulides to our foreign friends and fellow inhabitants of Wassenaar.

On March 19, 2014 you will have the opportunity to use your democratic right to cast your ballot in the local elections. Most of you may be aware of this, yet won’t feel the urge to do so. We understand, for two reasons.

The local parties are communicating in the Dutch language. The political mumbo jumbo is difficult as it is for us, let alone for non-native speakers. Secondly most of you probably assume that the local elections are of no interest to you. Here is where we at DLW disagree. Your vote is of tremendous value to you. Here are some highlights from our programme relevant to all of us and therefore also to you.

As you may know the municipal government derives a substantial part of its income from the local tax based on the value of real estate. This is the property tax or OZB. To close the budget the government wants to raise these taxes which is bad news for home owners. The same counts for rented space as the home owners will surely raise the rents. One way or another, someone has to bleed.

We oppose to these unbridled and uncontrolled tax rises. Instead DLW puts the emphasis on cost efficiency in combination with good control of finance. This way we can lower the municipal taxes whilst at the same time perform better. How is this done?

The DLW approach: REALIZE MORE BY SPENDING LESS MONEY IN A SMART WAY

– Stop wasting the citizens’ money: frugal budgeting and then stick to the budgets;

– Better and more efficient administration, organized with less money;

– Limit the hire of external professionals and put a stop to redundancy schemes for local politicians;

– Wassenaar should stay independent and not form an administrative cooperation with Voorschoten. This prevents infinite waste of tax payers’ money. Wassenaar is not responsible for Voorschoten;

– Listen to the inhabitants, Dutch and foreign. Hold referenda in case essential decisions need to be taken.

– Support the clubs and associations, facilitate cooperation between clubs and volunteers;

– Construct more artificial grass sports fields. Young and old need to be able to play and perform sports outdoors year round;

– Improve traffic flow at the Rijksstraatweg resulting in lower cut-through traffic;

– Impose special routes for trucks;

– Increase security by redirecting the focus of the police;

– Increase safety and security. More crime fighting. Intelligent camera surveillance;

– Better care for the public domain and improve the preservation of green;

– Maintain care for the elderly and disabled and needed juveniles. Reintroduce the neighborhood nurse.

– Make health care hotels and health care villa’s possible;

– Create better night life options for juveniles in Wassenaar with respect for neighbors;

– Deal with nuisances caused by bars;

– Involve the youth in the policies involving youth;

– Improve garbage separation (whilst maintaining the present collection frequency). Wassenaar has an abundance of biomass. Handle this and it lowers CO2 whilst making money at the same time;

– Finally; Wassenaar remains free parking community.

Since 2013 matters started to improve in Wassenaar. Most of all because DLW forged changes when joining the temporary coalition. We are here for you, not the other way around. We are your voice in the municipality council. Your voice counts, also after the elections. DLW states in clear language why DLW exists and what DLW wants to do. We see that a punchy, open, honest, transparent, efficient and proper administration is installed.

I hope that I have inspired you to go out on the 19th to cast your ballot. Your vote and you are valuable. I see that and I will fight for your rights when I get a seat in the local government.

Ben Paulides, chairman DEMOCRATISCHE LIBERALEN WASSENAAR (LIST 8)