Persberichten

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen DLW

 

Vandaag heeft DLW het groene licht gekregen om met de volledige kandidatenlijst mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Ben Paulides,de lijsttrekker van DLW, werd vergezeld door Brenda Hagen(nr. 2) en Frans Micklinghoff (nr. 3).

Met maar liefst 19 kandidaten hebben wij naast een diverse lijst ook de grootste lijst van Wassenaar, waarbij de achtergronden en leeftijden sterk uiteenlopen; van de jongste kandidaat in Wassenaar tot bruisende 70+-ers. De kracht van DLW is diversiteit die samen een vuist maken.

Elke kandidaat is enorm gemotiveerd en hoopt te kunnen bijdragen op een positieve manier voor een leefbaar, toegankelijk en inclusief Wassenaar.

DLW is ook op dit moment de grootste en oudste lokale partij in Wassenaar en heeft een actieve jongerenafdeling waar onze jongste kandidaat Rebecca Talbot (nr. 10) voorzitter van is nadat zij het stokje overgedragen heeft gekregen van Patrick Oliehoek (nr. 13) die toevalligerwijs bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de jongste kandidaat was.

Vrijdag 9 februari wordt de lijstvolgorde definitief bekend gemaakt, maar DLW rekent erop dat DLW lijstnr. 5 krijgt op basis van de uitslag van de verkiezingen in 2014.

Samen maken wij een vuist voor een leefbaar, toegankelijk en inclusief Wassenaar!

 

Ben Paulides weer lijsttrekker van Democratische Liberalen Wassenaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

De bekende Wassenaarder Ben Paulides is wederom verkozen tot lijsttrekker voor de lokale partij DLW (Democratische Liberalen Wassenaar). DLW staat bij de komende verkiezingen op plaats 5, als de op 4 na grootste bestaande partij. DLW is daarmee de belangrijkste lokale partij in Wassenaar. Met een geweldig team van enthousiaste kandidaten kijkt DLW vol vertrouwen uit naar de komende raadsperiode 2018-2022 waarin DLW “het verschil” gaat maken.

Lijsttrekker Paulides (DLW);“Ik ben erg gemotiveerd om als lijsttrekker de komende gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Daarnaast ben ik ontzettend trots op de mooie kandidatenlijst die wij hebben kunnen samenstellen. DLW heeft  vermoedelijk de grootste kandidatenlijst van alle politieke partijen in Wassenaar. Het is voor ons geen enkel probleem geweest om enorm gemotiveerde kandidaten te vinden. Op de uitgebreide lijst staan ijzersterke, goed opgeleide en ervaren kandidaten van alle leeftijden. Van bruisende tieners tot ervaren zeventigers. Het zijn een aantal vertrouwde namen maar ook veel nieuwe namen. Het is een goede mix van ervaring en vernieuwing, een mix van jong en oud en van man en vrouw.  De jongste kandidaat is 18 jaar en brengt al een schat aan bestuurlijke ervaring mee. De oudste kandidaat is een zeventiger. Over zijn bestuurlijke ervaring hoeven wij eigenlijk niets te zeggen. Dat is vanzelfsprekend voor een politiek journalist”  

 Met ons gevarieerde netwerk is DLW goed in staat de boodschap van DLW uit te dragen in zowel onze eigen gemeente als op provinciaal niveau. DLW is veel meer dan een lokale partij.

Fractievoorzitter Ben Paulides is tevens bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH). Deze vereniging heeft als doel de zaken die onze gemeenten aangaan, hetzij in een GR (Gemeenschappelijke Regeling) hetzij op provinciaal niveau, gezamenlijk aan te pakken. Lokale partijen hebben namelijk een achterban van ruim 1/3 van alle kiezers.

De gezamenlijke provinciale kracht van lokale partijen is daarmee groter dan de kracht van de grootste landelijke partij. Doel is dan ook dat de gezamenlijke partijen “van onderop” een stem laten horen in de Gedeputeerde Staten.

DLW wil niet dat er door anderen besluiten genomen worden over Wassenaar zonder dat de inwoners daarin een serieuze stem hebben. Het proces om te onderzoeken wat de beste bestuurlijke vorm is voor Wassenaar al te ver doorgegaan. Daar kwam deze week de               “ Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017”  van GS nog eens bij. DLW is van mening dat het tij gestopt moet worden maar daar hebben wij UW stem voor nodig.

Samen met U maakt DLW een vuist om te “knokken” voor een zelfstandig Wassenaar. Wij willen nu eindelijk een betrouwbaar en transparant bestuur (zie ingezonden brief van CDA raadslid Knevel over vriendjespolitiek in Wassenaar in De Wassenaarse Krant van 13-12-2017 pagina 25).

Wij gaan met vertrouwen de komende GR verkiezingen 2018 tegemoet. Binnenkort maakt DLW de afzonderlijke kandidaten bekend.

 

 

 

Wonen in Wassenaar. Wie wil dit nu niet?

Helaas zijn er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar voor Wassenaarders die bijvoorbeeld een mantelzorger zijn of juist mantelzorg nodig hebben van hun familie of bekenden in Wassenaar.

Doordat Wassenaar samenwerkt met de regio Haaglanden is er geen voorkeursmogelijkheid voor de groep Wassenaarders die binnen Wassenaar een zo’n belangrijke taak uitvoeren of juist in hun bekende leefomgeving moeten blijven wonen om de juiste zorg te krijgen.

 

Jongeren in Wassenaar krijgen weliswaar een puntenvoordeel, maar door het schrale aanbod staat er slechts 1 á 2 woningen per maand beschikbaar op Woonnet Haaglanden. Voor (mantelzorg) jongeren zijn er namelijk geen speciale woningen beschikbaar. Zij moeten concurreren met alle belangstellenden onder de 55 jaar uit de hele regio en eigenlijk ook nog verder, omdat bijv. studenten uit andere steden zich ook inschrijven bij Woonnet Haaglanden.

 

Jongeren met een beperking hebben een dubbele problematiek. Komen zij eindelijk na jaren in aanmerking voor een woonruimte; is dit vaak sterk verouderd, hoog en dus slecht toegankelijk. Hierdoor zouden aanpassingen mogelijk kunnen helpen, maar dat kost tijd en geld. Geld dat zij niet hebben.

 

DLW pleit dan ook dat er speciale jongerenwoningen beschikbaar komen die toegankelijk zijn. Ook voor lichamelijk beperkte, chronisch zieke jongeren. Wij willen goedkope woningen die begaanbaar, leefbaar en toegankelijk zijn. Ook financieel!

DLW heeft diverse locaties onderzocht waar dit mogelijk zou moeten zijn binnen Wassenaar.

Met andere woorden: wat voor onze ouderen kan, moet nu ook voor onze jongeren gaan gelden.

 

DLW denkt mee met ALLE Wassenaarders!

Sta op en maak een vuist!

Brenda Hagen

DLW lijst5, nr. 2­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

De Nummer 3 Van DLW; Frans Micklinghoff

Wassenaar – Op nummer 3 van de lijst van de partij Democratisch Liberalen Wassenaar staat Frans Micklinghoff. Wie een echte Wassenaarder is kent Frans Micklinghoff. Ruim 30 jaar schreef hij artikelen voor het Wassenaars Nieuwsblad en Dagblad het Binnenhof. Hij ontbrak in die 30 jaar op geen enkele belangrijke gebeurtenis of bij de raads- of commissievergaderingen. Frans is eveneens auteur van vele boeken over Wassenaar.

Frans schreef over Wassenaarse kastelen en buitenplaatsen, het monumentale groen, het dorpscentrum, een eeuw Wassenaar, molen Windlust, de kerken in Wassenaar en het Adelbert College. Zijn meest recente boek is ’50 jaar Vereniging van Vrienden van Wassenaar’, waarin hij alle belangrijke politieke kwesties beschrijft die in de afgelopen halve eeuw in Wassenaar hebben gespeeld. Dit fraai uitgevoerde boek lijkt op een handleiding voor beter begrip van de plaatselijke politiek.

De immer ‘vrolijke Frans’ kan bogen op een schat aan ervaring en anekdotes over de plaatselijke politiek uit de afgelopen halve eeuw. Het argument dat hij ‘te oud’ is – 72 jaar – legt hij lachend naast zich neer. “Mijn ouderdom is in de plaatselijke politieke arena juist een voordeel! Op deze leeftijd heb je het voordeel van een afgewogen en evenwichtig oordeel en kan je een goede rol als bemiddelaar vervullen. Ik heb in die afgelopen 30 jaar wel iets aan kennis over dit mooie dorp verzameld, wat juist nu van belang is. Wie op 50+ wil stemmen, moet op nummer 3 van lijst 5 stemmen!!”.

Waar staat Frans Micklinghoff voor? “Het belangrijkste punt; de Rijksstraatweg/N44 brengen in een tunnel(-bak). Acht jaar geleden pleitte ik al voor die tunnel. Die nu nog noodzakelijker is om een aantal verkeersproblemen in en rond dit dorp op te lossen. Wassenaar moet zelfstandig blijven. Ik zal daarvoor tot mijn laatste snik vechten. Er is geen enkel redelijk argument aan te voeren om Wassenaar te plakken aan Den Haag of te laten fuseren met Voorschoten.

Wél moet de bestuurskracht van Wassenaar worden versterkt. Dat hangt vooral af van de toekomstige samenstelling van het college van Wethouders. Wethouders die met kennis en gezag hun portefeuille beheren. Wassenaar moet het karakter van dit dorp als groene oase met haar talloze historische gebouwen behouden. Ons strand moet een gezellig, klein en knus familiestrand blijven, zonder permanente strandhuisjes. Ik wil een raadslid zijn voor iedere Wassenaarder, van noord- tot zuid en vooral voor alle ouderen!’.

DLW denkt mee met ALLE Wassenaarders!
Sta op en maak samen met ons een vuist!

Frans Micklinghoff
DLW lijst 5, nr. 3