Feitenrelaas over een zelfstandig Wassenaar

 

Vanavond bracht DLW een uitgebreid feitenrelaas uit over de zelfstandigheid van Wassenaar, het gerommel rond Hoekema met ook van die affaire de keiharde feiten.

Hier de link naar de pdf:

Verkiezingskrant Wassenaar_def_LR

Deze week komt DLW met een speciaal magazine op het zogenaamde “Berliner Formaat” met een feitenrelaas over de zelfstandigheid. De eerste exemplaren worden woensdagavond 14 maart 2018 uitgereikt na het lijsttrekkersdebat van de Vrienden van Wassenaar. Op de website van DLW kunt u de digitale versie bekijken democratischeliberalen.nl maar DLW zal er ook voor zorgen dat werkelijk iedereen in Wassenaar een gratis exemplaar in de bus krijgt.

Wassenaar moet zelfstandig blijven.

Wij willen zelf beslissen hoe groen de Wassenaar blijft. Wij willen zelf beslissen of het parkeren gratis blijft. Wij willen zelf beslissen over hoeveel huizen er worden gebouwd.

Wij zien het in Voorschoten misgaan waar de gemeente Leidschendam-Voorburg de Duivenvoorde corridor wil volbouwen. Wij willen in Wassenaar ook zelf beslissen waar wij ons geld aan besteden en niet de problemen van Voorschoten oplossen. Wij willen geen toegangskaartje voor het strand moeten kopen. Wij willen dat ons afval eindelijk op een goede en efficiënte manier wordt opgehaald. Dat alles kan alleen als Wassenaar zelfstandig blijft en goed oplet op welke wijze wij met wie wij samenwerken.

Wassenaar kan heel goed zelfstandig blijven.

Wij kunnen zelfstandig blijven! Met een sterk bestuur en een goed en efficiënt ambtelijk apparaat. Wij moeten strak budgetteren en ook de uitgaven goed onder controle houden. Geld mag niet over de balk worden gesmeten, Door goed met ons geld om te gaan kunnen wij meer doen met minder geld.

Meer inzicht met een takendiscussie.

Om meer inzicht te krijgen en goede keuzes mogelijk te maken wil DLW zo snel mogelijk beginnen met een takendiscussie. Wat moeten wij doen, wat willen wij doen en wat kunnen wij doen met het geld wat wij hebben. DLW zet zich in voor het behoud van Wassenaar als groene gemeente, met een hoog niveau van voorzieningen en goede zorg voor iedereen.

Recent heeft u burgemeester Koen horen zeggen dat fusie niet meer aan de orde is. Alle politieke partijen zeggen dit nu ook, zo vlak voor de verkiezingen. Maar menen zij dit ook echt?Zij zijn bang voor de kiezers om afgerekend te worden indien zij nu eerlijk vertellen dat zij wel degelijk voorstander zijn van een fusie. Enkele maanden geleden stuurden alle partijen, op DLW na, immers nog aan op een fusie.

Op DLW na die op de rem probeerde te trappen. DLW werd verguisd door waarnemend burgemeester Aptroot (VVD) omdat wij niet coöperatief zouden zijn. DLW stemde namelijk niet in met het onderzoek wat de beste bestuurlijke vorm voor de toekomst van Wassenaar zou zijn. DLW wilde de bestuurskracht problemen oplossen zodat Wassenaar zelfstandig kan blijven

Hoe betrouwbaar zijn de politici die nu zeggen zelfstandigheid na te streven?

En wat doen zij na de verkiezingen ……..? Onder druk wordt alles vloeibaar.Van hetgeen de Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft gezegd tijdens het jubileum van de Vrienden van Wassenaar heeft hij nog geen letter teruggenomen. In het regeerakkoord 2017-2021 van de VVD, CDA en D66 staat dat de Provincie zijn macht moet gebruiken om een fusie door te drukken als het onderop niet lukt.

Deze week een uitgebreid feitenrelaas van DLW over de zelfstandigheid

De eerste exemplaren zijn woensdagavond uitgereikt na het lijsttrekkersdebat van de Vrienden van Wassenaar. Op de website van DLW kunt u de digitale versie bekijken democratischeliberalen.nl maar DLW zal er ook voor zorgen dat werkelijk iedereen in Wassenaar een gratis exemplaar in de bus krijgt.

Dan kunt U op basis van de feiten beslissen op welke partij u gaat stemmen. Behoud het karakter van Wassenaar. Kies voor een zelfstandig Wassenaar.

Website: Democratischeliberalen.nl FB: Democratische Liberalen Wassenaar
Email: info@democratischeliberalen.nl Twitter: @DLWassenaar

Samen maken wij een vuist, stem DLW Lijst 5