Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Onder de nieuwe Omgevingswet wijzigt de verhouding tussen de gemeenteraad en het college. Als we niet opletten, krijgt het college meer beslissingsmacht. Dat kan willekeur en vriendjespolitiek in de hand werken over bouwplannen van u en uw buren.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is al meermaals uitgesteld. Op 1 november 2022 debatteert de Eerste Kamer nogmaals over de invoeringsdatum (en besluit hierover op 8 november 2022) of de invoeringsdatum van 1 januari 2023 haalbaar is.

Om onder de huidige wetgeving af te wijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Van zo’n verklaring mag het college niet afwijken, tenzij de gemeenteraad categorieën van kleine gevallen heeft aangewezen waarvoor zo’n verklaring niet nodig is.

Na invoering van de Omgevingswet moet de gemeenteraad vooraf te kennen geven welke soort gevallen wél door het college moeten worden voorgelegd aan de raad. De gemeenteraad heeft op 14 juni 2021 al besloten dat het verzwaard adviesrecht gevraagd moet worden bij initiatieven met veel impact. Maar wat is dan veel impact?

 

In de oude situatie had de gemeenteraad nog altijd een mogelijkheid om plannen op de agenda te kunnen blijven zetten. Daarvoor moet ten minste één vijfde van het aantal raadsleden een agenderingsverzoek doen aan het college. Logisch, want afwijken van kaders moet je niet lichtzinnig opvatten. Onder de Omgevingswet vervalt die mogelijkheid.

Het vragen – én krijgen – van een voorstel tot besluit over afwijkingen waarvoor géén bindend adviesrecht is vastgesteld, bestaat straks niet meer. DLW vindt daarom dat de gemeenteraad uiterst terughoudend moet zijn bij het overdragen van bevoegdheden aan de uitvoerende macht (het college). Bij de invoering van de Omgevingswet zullen wij dan ook pleiten voor verzwaard adviesrecht van ons als volksvertegenwoordigers, waarmee wij voor uw belangen kunnen blijven opkomen. Wij willen een heldere bepaling van het begrip ‘veel impact’. En wij zullen ervoor strijden dat de gemeenteraad namens u een doorslaggevende stem blijft houden bij initiatieven. Of zij nu wel of niet passen in het Omgevingsplan.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *