OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Recent heeft onze overheid bekend gemaakt het aantal vluchten van en naar Schiphol te verminderen van 500.000 naar 440.000 vluchten. Tegelijkertijd zal gebruik worden gemaakt van banen die zo min mogelijk mensen hinder geven van vliegtuiggeluid, zo wordt gesteld. De Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan zullen om die reden minder intensief worden gebruikt.

Omdat wij echter in de aanvliegroute van de Kaag- en de Polderbaan liggen zal er, ondanks de beoogde krimp, voor ons juist sprake zijn van meer overkomende vliegtuigen met een evenredige stijgende geluidsoverlast. En dat terwijl uit de drie Wassenaarse Sensornet-meetpunten op de Generaal Winkelmanlaan, de Raadhuislaan en de Johan de Wittstraat (rechtstreeks te volgen op internet) blijkt dat de gemiddelde toegestane vliegtuiggeluidsbelasting van 45 dB(A) nu al bijna voortdurend wordt overschreden. Tot vaak wel tegen de 90 dB(A) aan toe. Let op: 10 dB(A) meer is al een verdubbeling van het geluid!

Uit openbare, en eveneens via internet zichtbare, transpondergegevens kan worden geconstateerd dat sommige vliegtuigen zelfs onder de 500 meter vlieghoogte over Wassenaar heenkomen en daarbij ver boven de toelaatbare geluidsnorm uitkomen. Dat dit ernstige geluidshinder oplevert voor onze inwoners moge duidelijk zijn. Overigens heeft zo’n lage vlieghoogte ook negatieve gevolgen voor onze Natura2000-gebieden vanwege de hogere stikstof-uitstoot.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wil mede hierom de zweefvliegers op Valkenburg terug hebben. De verkeersvliegtuigen moeten dan hoger over Wassenaar heen, hetgeen heel veel geluidsoverlast kan voorkomen en zal leiden tot een verminderde stikstof-uitstoot.

Onlangs stelde ik namens onze fractie raadsvragen over deze problematiek. Ik ben benieuwd wat Wassenaar gaat ondernemen!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *