Op de goede weg met veiligheid en duurzaamheid

Het coalitieakkoord 2023-2026 is genaamd Koersvast, Open en Betrokken. Het stelt dat er pragmatisch omgegaan wordt met de ambitie om bijna overal in de bebouwde kom 30-km/u-wegen in te voeren. Met ‘praktisch omgaan’ wordt bedoeld dat de invoering gefaseerd verloopt. Doorgaande wegen blijven 50 k/u-wegen, zo mogelijk voorzien van fietspaden. Het gefaseerd invoeren, gecombineerd met regulier onderhoud, Dat is verstandig, want het volledig opnieuw inrichten kost dat circa € 750.000 per 100 meter nieuwe weg. Wassenaar moet dat zelf betalen en heeft maar een beperkt budget voor de infrastructuur.

Een goed ontwerp en juiste vormgeving van de weg is belangrijk. Weggebruikers moeten uit het ontwerp herkennen welk gedrag van hen wordt verwacht. Het moet duidelijk zijn met welke snelheid er gereden mag worden en hoe de voorrangsregeling op de kruispunten is. Welke verkeersdeelnemers kun je verwachten?

Alleen 30 km/u-borden aanbrengen zal, zonder aanpassing van de weg, weinig helpen. Het is onwaarschijnlijk dat automobilisten op een lange, doorgaande en rechte weg van een paar kilometer, die niet als 30-km/u-weg is ingericht, 30 kilometer per uur gaan rijden. Op zo’n weg  mag de politie niet handhaven. Het handhaven zou ‘ongeloofwaardig’ zijn

Verder zal overal waar de maximumsnelheid beperkt is tot 30 km/u de automobilist op zoek gaan naar een snelle route door het dorp. Er ontstaat dan veel meer kruipdoor-sluipdoorverkeer met auto’s in de woonwijken. Overal 30 km/uur is dus niet eens veiliger, maar ook nog niet eens duurzaam. Het zal meer CO, fijnstof en geluidsoverlast veroorzaken. Dat wil je niet en er moet daarom een balans blijven tussen goed ingerichte 30- en 50-km/u-wegen.

Je hebt nu eenmaal ook wegen nodig waar je 50 km/u mag rijden, want versmallingen en drempels belemmeren de hulpdiensten en het openbaar vervoer. De coalitie heeft als eerste prioriteit om de 50-km/u-wegen veiliger te maken door, waar mogelijk, gescheiden fietspaden aan te leggen daar waar deze er nog niet zijn. Daarnaast streeft de coalitie ernaar de fietspaden ook bij 30 km/u-wegen te behouden of aan te leggen.

Net als de grote steden Den Haag, Utrecht en Rotterdam heeft Wassenaar dus gekozen om gefaseerd te werk te gaan. De komende jaren passen wij de betreffende wegen één voor één aan. En dat in combinatie met andere werkzaamheden, zoals rioleringswerkzaamheden, want dat is wél betaalbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *