In de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving van deze week, ter voorbereiding van de raadsvergadering in mei, kwam het herziene verkeersrealisatieplan aan de orde, evenals een doseerinstallatie om sluipverkeer in Wassenaar tegen te gaan.

Het waren onderwerpen die door de inmiddels afgetreden wethouder van de oude coalitie in de pijplijn voor de behandeling door de raad werden gepropt, wellicht om ze nog snel even door te drukken. De net aangetreden wethouders van het nieuwe college moeten dan een dergelijk stuk verdedigen, terwijl het niet onder hun verantwoordelijkheid is opgesteld. Iets aanpassen mogen ze niet en het stuk terugnemen evenmin.

Zowel de coalitie als de oppositie hadden in dit geval opmerkingen over de genoemde voorstellen. Bij het verkeersrealisatieplan was er een aantal zaken die niet overeenstemden met het nieuwe coalitieakkoord. De fracties van de coalitiepartijen hebben dan slechts twee keuzes. Óf bij de opening van de raadsvergadering wordt verzocht het voorstel af te voeren van de agenda óf het voorstel wordt aangepast. De coalitiepartijen kozen ervoor om voortgang te maken met het verkeersrealisatieplan en kondigden aan het besluit te amenderen.

Opmerkelijk en zelfs verbazingwekkend was wel weer het paaskonijn uit de hoge hoed van de oppositiepartijen. GroenLinks vond het verkeersrealisatieplan geweldig en het moest maar zo snel mogelijk worden aangenomen. De beide andere oppositiepartijen Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar hadden echter zware kritiek op het voorstel. Dit terwijl het voorstel was opgesteld in lijn met hun eigen, maar inmiddels gesneuvelde, coalitieakkoord.

Ten aanzien van de door de vorige oude wethouder voorgestelde kostbare doseerinstallatie op de Kokshoornlaan leek de commissie eensgezind. Hiervoor was geen steun. In een eerder ingediende motie was gevraagd met de provincie in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot plaatsing van een doseerinstallatie op de Katwijkseweg en de gemeenteraad over de uitkomsten hiervan te informeren. De nieuwe wethouder had inmiddels al aangeboden om met de betrokken instanties in gesprek te gaan, maar kon het nu voorliggende voorstel niet zelf van de agenda halen. In de komende vergadering van de gemeenteraad zal dan ook een ordevoorstel worden ingediend door een van de partijen om het voorstel van de agenda te halen. Daarover moet dan worden gestemd.

We zijn benieuwd wat er na de paasvakantie in de raadsvergadering gaat gebeuren en wensen u allen een mooie en zonnige paasvakantie!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *