Ouderenzorg

OUDERENZORG

De structurele bezuinigen hebben alle takken van de zorgen geraakt, maar geen een zo sterk als de ouderenzorg. Onder de mantra dat ouderen zelf langer thuis wilden wonen is een derde van de verzorgingshuizen gesloten en werden de eisen voor verpleeghuizen verhoogd. Er is een vrijwel niet te overbruggen gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis. Het sluiten of ombouwen van verzorgingshuizen moet per direct stoppen, en ouderen met een lage zorgindicatie moeten hier weer terecht kunnen.

 

Ouderen zijn een onvoorwaardelijk deel van onze samenleving. Toch is de ouderenzorg steeds verder afgebroken. Bezuinigingen op vrijwel alle facetten van de ouderenzorg hebben er voor gezorgd dat ruim de helft van alle ouderen eenzaam is. Dit vinden wij moreel onacceptabel. Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid, het gevoel van er niet meer toe doen, de angst om afhankelijk te zijn van anderen (of hen tot last te zijn) en het onvermogen om zichzelf te uiten, belangrijke factoren zijn bij het gevoel van voltooid leven. Deze problemen moeten worden opgelost door in te zetten op zorg voor en waardering van ouderen, in plaats van hen buiten de samenleving te plaatsen. Dit kan door initiatieven van burgers te ondersteunen, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk.

 Download hier het volledige programma