Het Haagse CDA en Hart voor Den Haag brachten onlangs een motie uit om het ANWB-terrein te annexeren, zodat niet Wassenaar maar Den Haag daar woningen kan bouwen. Jan van Zanen reageerde met ‘buiten de orde’, oftewel:

problematisch, niet doen. De plannen van Wassenaar worden immers netjes afgestemd met alle betrokkenen.

In Wassenaar maakte vorige week met een paginagrote advertentie Hart voor Wassenaar haar visie bekend met betrekking tot de OZB. De OZB-verhoging zou nodig zijn om de bestuurskracht, financiën en dienstverlening in Wassenaar op orde te brengen volgens Hart voor Wassenaar. In werkelijkheid is deze ‘visie’ een doelredenatie om meer OZB te heffen, om als coalitie meer te kunnen uitgeven.

De rijksoverheid heeft de verhuurdersheffing afgeschaft waar de woningbouwcoöperaties jaren onder hebben geleden. De wethouder van financiën (lid van Hart voor Wassenaar) ziet direct zijn kans schoon om gauw de OZB te verhogen. Door de hogere OZB is er echter minder geld voor het bouwen van woningen. Daarmee komt de broodnodige beschikbaarheid van sociale en midden-huurwoningen in Wassenaar nog verder in het gedrang. Maar daar heeft deze wethouder dan weer niet aan gedacht.

Zo ook het sluipverkeer. Sluipverkeer is de Wassenaarders een doorn in het oog en meer nog: sluipverkeer veroorzaakt onveilige verkeerssituaties en veel overlast door luchtvervuiling en lawaai. Sluipverkeer dat kan worden voorkomen door meer verkeer via de aangelegde doorgangsroute, zijnde de Rijksstraatweg, te leiden. Het college is echter voornemens om in het kader van ‘duurzaamheid en veiligheid’ – let wel, het probleem sluipverkeer wordt hier niet genoemd – het gehele verkeersnetwerk in Wassenaar op de schop te gooien. Duidelijk is al dat voor de uitvoering hiervan vele miljoenen nodig zijn die er niet zijn. Duidelijk is ook dat in de hele aanpak ook de Rijksstraatweg als onzekere factor niet is verwerkt. Een Rijksstraatweg die tweemaal eenbaans zou worden in plaats van de huidige tweemaal tweebaans. Zodat er nog meer verkeer van de Rijksstraatweg als sluipverkeer via het dorp gaat…

Het collegebeleid verzwakt de bestuurskracht, financiële situatie en dienstverlening in Wassenaar. Meer geld gaat zulk beleid niet verbeteren.  De OZB-verhoging is niet alleen onnodig, maar is ook een zwaktebod om het eigen falen van in dit geval Hart voor Wassenaar en het college te verhullen. De OZB-verhoging is wat Democratische Liberalen Wassenaar betreft dus ‘buiten de orde’.

Ben Paulides,
Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *