In de afgelopen weken liepen de gemoederen in de gemeenteraad van Wassenaar voor de zoveelste keer hoog op. Er waren onlangs maar liefst 3 lange raadsvergaderingen nodig om ruim 25 moties en amendementen, voornamelijk afkomstig uit één oppositiepartij, te behandelen. In de bijna 15 jaar dat ik nu in de raad zit was dit een ongehoord record. Geluk bij een ongeluk was wellicht het feit dat ik vanwege een dubbele longontsteking verstek moest laten gaan bij deze dramatisch verlopen raadsvergaderingen.

Normaal worden in kleinere gemeenten, zoals Wassenaar, minder moties en amendementen ingediend en minder schriftelijke vragen gesteld dan in grotere gemeenten. De tegenstelling tussen coalitie- en oppositiepartijen is in kleinere gemeenten meestal niet zo groot. Dit wil overigens niet zeggen dat er in kleinere gemeenten geen conflicten zijn of polarisatie bestaat. Colleges komen daar juist sneller ten val door persoonlijke problemen die niet politiek-inhoudelijk van aard zijn. En juist die persoonlijke problemen spelen in Wassenaar.

Die problemen hebben in dit geval hun oorsprong in één rancuneuze oppositiepartij die niet anders wil dan het democratisch proces vast te laten lopen. Soms stemmen politici van deze partij vanwege persoonlijke vetes tegen beleidsvoorstellen en niet omdat de voorstellen niet goed zouden zijn. Waren deze politici vorig jaar nog voor een bepaald voorstel, nu kan ineens hun standpunt 180 graden zijn gedraaid.

Dat de meeste moties en amendementen van oppositiepartijen het niet halen is in dit geval gelegen in het feit dat ze vaak geen ander doel hebben dan zand in de motor te gooien van de politieke coalitiemotor.

Ook worden conflicten op een andere nare wijze uitgevochten, bijvoorbeeld door het eindeloos ter discussie stellen van de gevolgde procedure of door op de man te spelen in plaats van op de bal.

Dit alles levert geen fraai beeld op van de Wassenaarse politiek. Voor onze fractie zit er weinig anders op om de ogen op de bal te houden en op een constructieve wijze deel te nemen in het politieke debat. We doen dat in de verwachting dat inwoners van Wassenaar te zijner tijd zullen afrekenen met een partij die meent met gesar en getreiter stemmen te kunnen winnen.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *