Een sluitende begroting zonder ozb-verhoging en zonder verhoging van de toeristenbelasting. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering over de begroting voor 2024. Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vindt de begroting voor 2024 terecht ambitieus. Wij willen een Wassenaar met goede voorzieningen; een Wassenaar dat goed zorgt voor haar inwoners en een Wassenaar dat veilig is en aangenaam is om in te wonen.

De kritiek uit de hoek van sommige voormalige coalitiepartijen op de begroting is dan ook volstrekt onterecht. Het enige doel van die ongefundeerde kritiek lijkt om zand in de motor van het gemeentebestuur te gooien in de hoop op electorale winst. De laatste vergaderingen waren wat dat betreft geen goed voorbeeld van hoe het zou moeten gaan. De irritatie hierover groeit bij velen. Vervelend is dat door de onheuse en onjuiste voorstelling van zaken van een enkeling in de oppositie het onjuiste beeld lijkt te ontstaan dat het in Wassenaar een chaos is qua financiën. Niets is minder waar. Wassenaar heeft volgens de landelijk geldende kengetallen een uitstekende vermogenspositie, de netto-schuldquote is zeer positief en de solvabiliteit is meer dan voldoende.

Geld in een oude sok houden lijkt sommige oppositiepartijen verstandig, maar daarmee verpaupert de openbare ruimte en worden de voorzieningen slechter. Het belastinggeld van de inwoners is niet bedoeld om op te potten, maar om plannen uit te voeren die goed zijn voor Wassenaar. Alle voorgenomen investeringen boven een bedrag van € 500.000 worden voorgelegd aan de raad. Per plan kan de gemeenteraad dus een verantwoorde afweging maken om een krediet al dan niet beschikbaar te stellen.

DLW heeft bij de behandeling van de begroting haar zorgen geuit over de aanpak van de ondermijning. Bepaalde criminele milieus, met name in de sfeer van vastgoed, gaan al jaren hun gang zonder dat iemand er iets aan doet. We zullen het college kritisch volgen en erop toezien dat er voldoende aandacht gaat worden besteed aan dit voor ons belangrijke onderwerp.

Het college heeft op ons verzoek toegezegd met een integrale visie te komen op de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Dit met het oog op de restauratie van Raadhuis De Paauw en de plannen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor woningen.

Kortom, het college gaat nu doorpakken. We hebben daar veel vertrouwen in en wensen het college veel succes!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *