Sifra Zoutendijk

Sifra Zoutendijk

Sifra (43) is ondernemend en maatschappelijk betrokken met ruime werkervaring in de publieke sector.

Zij is goed in het analyseren van complexe situaties en weet snel de kern van de zaak te vinden.
Sifra kan  op een integere wijze mensen in beweging zetten.
Zij kan strategisch communiceren met relevante belanghebbenden en verbindend  acteren in een groot divers netwerk.

Sifra is ruim 15 jaar kernfunctionaris bij de Raad voor de Kinderbescherming in Den Haag, alwaar zij zich bezighoudt met het onderzoeken van complexe gezinssituaties, contacten leggen en onderhouden met diverse instanties, met als doel het adviseren/rapporteren aan de rechterlijke macht, hulpverlenende instanties en andere betrokkene.
Zij adviseert en behandelt verzoeken van de rechtbank en het gerechtshof in het kader van civiele zaken en strafzaken.
Daarnaast fungeert zij als deskundige in civiele en strafzittingen om het belang van het kind te vertegenwoordigen in de rechtszaal.

Daarvoor was zij tevens parttime voorzitter  Casus Overleg Bescherming bij het bureau Jeugdzorg te Leiden. tevens is zij maatschappelijk werker bij FIOM en eerder bij Vluchtelingen werk te Den Haag geweest.
Verder nog als, projectmedewerker Maatjesproject jonge moeder.

Sifra Zoutendijk, DLW nr.13