Laat ik beginnen met iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2024 te wensen. Wij hoopten dat in 2024 het politiek gewauwel nu eindelijk over zou zijn en dat wij een goede samenwerking tussen coalitie en oppositie tegemoet zouden kunnen zien. Maar helaas is het met de schijnbare rust en vrede na de kerstdagen gelijk voorbij. De verwijten van Hart voor Wassenaar naar aanleiding van het opstappen van een VVD-raadslid vliegen alweer door de media.

De fractie van Hart voor Wassenaar vindt het niet acceptabel dat het desbetreffende VVD-raadslid is opgestapt, terwijl dit raadslid zich in het verleden bij een vergelijkbare situatie slechts van een stemming heeft onthouden. Het besluit het VVD-raadslid valt echter alleen maar te respecteren. Zij heeft dat gedaan omdat zij de plannen voor de versterking van de dorpskern van algemeen belang acht en die niet in de weg wil staan.

Met halve waarheden probeert deze lokale partij wederom de publieke opinie iets wijs te maken. Men stelt dat als het betreffende raadslid meegestemd had en het besluit was met een kleine meerderheid van stemmen aangenomen, dat dan de burgemeester dit besluit voor vernietiging had moeten voordragen. Dat is niet juist; het was slechts mogelijk geweest om in dat geval als lid van de gemeenteraad een verzoek in te dienen bij de burgemeester om het besluit te vernietigen. En dat was de fractie van Hart voor Wassenaar zeker van plan. Dat snode plannetje valt nu in duigen.

Het is heel jammer dat wij op deze wijze het nieuwe jaar ingaan en dat wij een gewaardeerd en ervaren raadslid door dit gedoe moeten gaan missen.

Gelukkig is er naast de twee lokale oppositiepartijen nog een constructieve lokale partij in Wassenaar, namelijk: Democratische Liberalen Wassenaar (DLW). Samen met in ieder geval onze coalitiegenoten gaan we dit jaar de plannen van het coalitieakkoord stap voor stap en eensgezind uitvoeren. We laten ons niet gek maken door de ketelmuziek van de twee lokale oppositiepartijen. Dit alles in het belang van ons mooie dorp!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *