Bredero’s lijfspreuk, die wij nu nog kennen en gebruiken, was: ’t Kan verkeren’ oftewel: het leven is wisselvallig. Die spreuk is voor Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zeker relevant in het verkeersdossier. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat wij vrij liggende fietspaden willen handhaven of aanleggen. Dit kreeg door onze inbreng een plek in het coalitieakkoord. Toch hebben wij ons door het college laten overtuigen dat het handhaven van het fietspad op de Schouwweg technisch niet realiseerbaar was; maatwerk leek niet mogelijk. Groot was onze verbazing dat bij de bespreking over het ontwerp-wegencategoriseringsplan bleek dat maatwerk wel degelijk mogelijk is!

Inmiddels heeft een petitie vóór handhaving van het desbetreffende fietspad ruim 2.200 handtekeningen opgeleverd. De fractie van DLW is van mening dat de politiek deze petitie serieus moet nemen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Vandaar dat we in een motie met de lokale partij Lokaal Wassenaar het college hebben opgeroepen met alle belanghebbenden alsnog serieus in gesprek te gaan. Dat wil niet zeggen dat er een ander besluit komt, maar we hopen hiermee wel dat er ditmaal naar alle belanghebbenden wordt geluisterd.

Diezelfde wens hebben wij voor het wegencategoriseringsplan. Daar moet goed naar de belangen van onze inwoners geluisterd worden en niet alleen naar enkele zeer mondige bewoners die aan de desbetreffende weg wonen. Ook willen we niet dat het inrichten van 30 km/u-wegen ten koste gaat van de dienstverlening, de doorstroming en de veiligheid. Het kan wat ons betreft alleen als het duidelijk is dat het openbaar vervoer, de politie en andere hulpdiensten daar geen nadeel van ondervinden.

DLW wil bovendien het sluipverkeer serieus aanpakken met camera’s aan de ingangs- en uitgangswegen van Wassenaar. Ben je te snel van de ene naar de andere kant, dan ben je geen bestemmingsverkeer en volgt er automatisch een boete. Zeg niet dat het niet kan, want de N44 staat nu al vol camera’s die de kentekens van voorbijrijdende auto’s scannen.

De Rijkstraatweg mag wat ons betreft na de opening van de Rijnlandroute niet afgewaardeerd worden. Met behoud van de capaciteit en met een groene golf kan het verkeer beter doorstromen. Gevolg: minder vervuiling en met minder geluidsoverlast, terwijl de bereikbaarheid van Wassenaar niet wordt aangetast. Ook het sluipverkeer door Wassenaar zal hierdoor verminderen.

Ten slotte nog dit. Wij willen het middenstuk van de Jagerslaan teruggeven aan de natuur. Het zou een wijk Jagerslaan Noord en Jagerslaan Zuid creëren. Een win-winsituatie voor de kwetsbare natuur van het Nationaal Park Hollandse Duinen, die nu door de stikstofdispositie onder druk staat.

U ziet het, DLW komt op voor onze inwoners. Wij staan open voor constructieve voorstellen en zijn benieuwd naar uw reactie. Ons e-mailadres is: info@democratischeliberalen.nl.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *