Tag archieven: sluipverkeer

DLW over verkeer(d) wensdenken.

DLW over verkeer(d) wensdenken.

Al decennia lang belooft de politiek in Wassenaar de verkeersoverlast aan te pakken. Behalve wat domme beslissingen  (bijvoorbeeld doortrekken Jagerslaan, “afsluiten” uitvalroutes, instellen eenrichtingsverkeer of verkeer het dorp doorjagen) blijft het bij loze beloftes.

Als klap op de vuurpijl kwam de huidige coalitie VVD/CDA/D66 en nieuwkomer Lokaal Wassenaar (LW genoemd en niet te verwarren met onze fractie DLW die al 12 jaar de naam DLW gebruikt) met het idee om van de Rijksstraatweg een 50 km weg te maken met 2 x 1 baan. Andere denkrichtingen zijn; fietsstraten, 30 km zones en verdeling van het verkeer over alle wegen in Wassenaar.

De N44/Rijkstraatweg is een hoofdverbindingsweg waar je het verkeer zo snel mogelijk via de uitvalswegen naar toe moet leiden. Nu wil men van heel Wassenaar een doorgaande hoofdroute maken.

VVD en CDA maken hiermee tevens een ruk naar links. Zij hebben de D66 en GroenLinks gedachte overgenomen; automobilistje pesten geeft minder verkeer denken zij. Niets is minder waar.

Bij de verkiezingen in 2018 kondigden VVD Wassenaar en VVD Den Haag aan dat zij de N44 zouden aanpakken om de verkeersoverlast in Wassenaar te verminderen.  Men had zelfs een nieuwe naam voor de te ondertunnelen N44; de Amsterdamse baan.

Het blijkt weer verkiezingsretoriek te zijn want in 2020 kondigde de VVD wethouder Klaver aan, zonder dat de raad hierin gekend was, dat er helemaal geen ondertunneling meer zou komen. De Rijnlandroute zou voor een zoveel lager verkeersaanbod zorgen zodat de N44 afgewaardeerd kan worden.

Wij twijfelen aan de gebruikte “meet”methodes, de rekenmodellen en de boterzachte aannames. Er zou nauwelijks sprake zijn van sluipverkeer, wij zijn het zelf. Als we vaker op de fiets gaan is er ook geen probleem oreert D66.

Toen de Rijnlandroute moest worden doorgedrukt zei onze fractie al dat de ondertunneling niet Oost -West had moeten liggen maar Noord-Zuid. Er werd toen gesteld dat de Rijnland Route 3 tot 5 jaar voor een verkeersafname op de N44 zou zorgen maar dat daarna het aanbod verder zou stijgen. Nu beweert men dat de Rijnland Route er voor zal zorgen het verkeersaanbod in heel Wassenaar daalt. Als dat zo zou zijn dan is binnenkort alles opgelost.

Onze verwachting is echter dat de verkeersoverlast met de beoogde maatregelen zal toenemen. Ondernemers en inwoners zullen hiervan de dupe zijn. Verkeer is een waterbed, als je het ergens naar beneden drukt dan komt het elders omhoog. Bezint eer ge begint…

 

Wethouders in Wassenaar blind gesteund, geen ondertunneling N44 maar meer sluipverkeer….

 

Wethouders die blind gesteund worden door een meerderheid van de raad spreken altijd de waarheid ook als het tegendeel wordt aangetoond. Sterker nog; ze krijgen schouderklopjes, zelfs bij een politieke draai. Het “His Master’s Voice” gedrag zou je op het eerste gezicht kunnen verklaren door een vorm van  populisme maar het is een vorm van gebrek aan realisme. Ook afgelopen week was het weer flink raak. Het ging over de Groene Zone, de motie zweefvliegen, een megalomane investering van 15 miljoen bij Raadhuis de Paauw, voortschrijdend inzicht bij de illegale parkeerplaats bij museum Voorlinden ten koste van buurtbewoners, de sloop van het gemeentekantoor en de wens om op zwaar vervuilde grond woningen te bouwen zonder rekening te houden met saneringskosten.

Deze week hebben wij het over het Coalitieakkoord 2018-2022 waarin het volgende wordt gezegd  “Voor de bereikbaarheid van ons dorp en een betere doorstroming van de N44 stellen we extra gelden voor onderzoek beschikbaar, zodat de (gedeeltelijke) ondertunneling van de N44 in deze periode naar een volgende fase wordt gebracht. Een snelle oplossing voor de situatie bij het Rozenplein krijgt prioriteit”.

De coalitie is onbetrouwbaar en paait en naait de kiezers alleen maar. De actiegroep “Keerverkeer” zal wel “blij” zijn met deze wending, zij voelen zich beslist een “oor aangenaaid” door de politieke vrienden waar ze zo goed mee konden praten. Feit is dat deze actiegroep met DLW nooit gesproken heeft en juist wij waren het die in de raadsperiode 2010-2014 weer over ondertunneling begonnen zijn toen eerdere initiatieven  de stille dood waren gestorven. Eerder kondigde VVD wethouder Klaver de doorstroming op de van Zuijlen van Nijeveltstraat te willen verbeteren door de verkeerslichten “slim” te maken. Maar een betere doorstroming geeft meer verkeer. Ook het nijpende probleem rond de Jagerslaan en naast een Natura 2000 gebied blijft maar steeds onderbelicht om van de overigens problemen rond het Rozenplein, Prinsenweg, Buurtweg, Zijdeweg enzovoort maar niet eens te spreken. De gezochte oplossing voor het Rozenplein ligt inmiddels ook in de prullenbak.

Op 19 mei jl lag een zienswijze voor waarin het volgende wordt gesteld: “De gemeente Wassenaar heeft de stukken grondig doorgenomen en staat achter de inhoud ervan. Wel besteedt de gemeente in haar reactie aandacht aan een urgent doel van de MRDH, waar Wassenaar in grote mate in voorziet: het stimuleren van het groengebruik en recreatie als vestigingsfactor. Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen, pleit de gemeente voor meer aandacht voor het ontsluiten van de noordelijke zijde van de metropoolregio, op een wijze waarop het doorgaande verkeer wordt geleid via de hoofdroute van de A4 en aansluit op de nieuwe randwegstructuur van Den Haag. Deze visie op het ontlasten van de N44 wordt tijdens de commissievergadering van 21 april 2020 gepresenteerd en toegelicht door wethouder Klaver-Bouman.”

Men weet dat de Rijnland Route in het beste geval slechts gedurende een korte periode een ontlasting van de N44 kan geven waarna de stijging van het verkeersaanbod op de N44 weer volop doorgaat maar die is dan afgewaardeerd. De politieke aap is uit de mouw, er komt helemaal geen ondertunneling en het sluipverkeer in Wassenaar zal nog verder toenemen.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar