Tag archieven: werkorganisatie WODV

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

DLW heeft al in 2012 gewaarschuwd dat een gemeenschappelijke werkorganisatie geen oplossing zou brengen voor de 2 ambtelijke organisaties die toen niet naar behoren functioneerden. Wij waarschuwden er zelfs voor dat het samenvoegen van 2 chaotisch functionerende organisaties alleen maar voor een nog grotere chaos zou zorgen. Wij voorspelden ook dat er geen sprake zou zijn van lagere kosten, zoals toenmalige burgemeester Jan Hoekema beweerde, maar dat de kosten sky-high zouden gaan.

D666 burgemeester Jan Hoekema liet de raad geen keuze. Stikken of slikken en de raad ging akkoord.  DLW stemde tegen het voorstel.

De kosten stegen de pan uit en de organisatie presteerde niet. Burgemeester Hoekema werd weggestuurd na een geënsceneerde ambtenarenstaking op Raadhuis de Paauw. De staking was opgezet door een topambtenaar en één van de 2 directieleden (tevens zijnde gemeentesecretaris van Wassenaar) van de niet functionerende werkorganisatie WODV,.

Men wilde dat de burgemeester, de griffier en onze fractievoorzitter zouden opstappen. Wat niet kon gebeurde, de burgemeester werd weggestuurd door ambtenaren en een 3 drietal haatdragende fractievoorzitters die de situatie gebruikten om een persoonlijke vete uit te vechten. De raad stond er buiten.

Wassenaar rolde in een bestuurlijke crisis. Een gemeentelijke herindeling dreigde. VVD-er Charlie Aptroot werd waarnemend burgemeester en hij had slechts één doel en dat was niet de werkorganisatie op orde brengen maar Wassenaar in een fusie met Voorschoten trekken. Gelukkig vertrok hij voortijdig en kregen wij CDA-er Frank Koen als waarnemend burgemeester. Hij respecteerde de wens dat Wassenaar zelfstandig zou blijven en dat lukte. De herindeling was van de baan, maar aan de werkorganisatie deed ook hij niets.

Vervolgens werd VVD-er Leendert de Lange als vaste burgemeester benoemd. Ook hij moet de werkorganisatie aanpakken. Hij kreeg meermaals het advies om stevig in zijn schoenen te staan om de organisatie op orde te brengen omdat de leidinggevenden alles wilden laten zoals het was. De gemeentesecretaris ( voorheen tevens directeur werkorganisatie)  probeert echter ook weer “in positie” te komen door elf weer ambtenaren aan te sturen. Een verwarrende situatie ook voor burgemeester de Lange. Voorschoten lonkt naar de Leidse regio en de sturen richting doorstart van de organisatie.

Gelukkig moeten raad (en inwoners) er volgens afspraak nog over spreken (zie informatiebrief 87). De Lange is een aimabel persoon en kundig bestuurder maar heeft hier nog een “probleempje” op te lossen. Vermoedelijk is ontvlechting van de WODV de enige juiste richting maar voorlopig zijn eerdere maatregelen die aangekondigd werden door Aptroot niet doorgevoerd en is er inmiddels weer tot een uitbreiding van het management besloten.

www.democratischeliberalen.nl

Management, de begroting en dreigend preventief toezicht

 

Wassenaar was ooit een kleine gemeenschap maar Wassenaar groeide. Er werd een ambtenaar aangesteld. De ambtenaar moest betaald worden. Daarvoor werd er een kassier aangesteld. Er volgde een boekhouder om de financiën in goede banen te leiden. Hij had een secretaresse nodig.

Een afdelingschef moest vervolgens leiding gaan geven maar die kon je niet in zijn eentje laten aanmodderen dus kwam er een heel managementteam (MT) waarboven weer een hoofdambtenaar neergezet werd. Vervolgens werd de gemeentesecretaris directeur van de organisatie.

De organisatie groeide hen boven het hoofd en Wassenaar kreeg uiteindelijk een werkorganisatie met dure inhuurkrachten, de beide gemeentesecretarissen werden directeur, de burgemeester kreeg een bestuursondersteuner. Collegeleden werden lid van het AB en DB van de werkorganisatie.

Het zou een efficiencyslag zijn maar ondanks stegen de kosten (54% van alle uitgaven, landelijk nog geen 30%).De organisatie wankelde en verlies van de Wassenaarse zelfstandigheid dreigde.

Een reorganisatieadvies zou opgepakt worden. Het MT moest terug van 28 naar 17 fte’s. Een externe directeur zou aangesteld worden. De gemeentesecretaris moest terug als werknemer van de gemeente en haar werkplek zou weer raadhuis de Paauw worden.

Helaas kon het salaris van de secretaris als directeur van de WODV niet meer terugkomen naar de gemeente omdat het geld was opgegaan aan de autonome groei van de ambtenarensalarissen. Ook voor de externe directeur moest extra budget  komen.

Inmiddels is het managementteam gedetacheerd op de Paauw terwijl het MT leiding moet geven aan de ambtenaren binnen de WODV. De gemeentesecretaris is slechts klant van de WODV en de directeur is verantwoordelijk voor de WODV .

Het hoofd financiën, die een niet te combineren dubbelfunctie had als concerncontroller, zette in 2016 samen met de gemeentesecretaris een ambtelijke staking in scene waardoor burgemeester Hoekema het veld moest ruimen. De ambtenaren die zogenaamd staakten wisten van niets. Hen was opdracht gegeven niet op raadhuis de Paauw te verschijnen zodat het voorgesteld kon worden als staking.

Het hoofd financiën is nu directeur van de werkorganisatie. Het is inmiddels ook duidelijk dat het tot een ontvlechting van de organisatie komt. De gemeenteraad functioneerde en functioneert niet. De controlerende taak wordt niet uitgevoerd. De Provincie heeft inmiddels een forse reprimande gegeven dat preventief toezicht op de loer ligt.

Om 4 ton structureel te besparen werd de Provincie een rad voor ogen gedraaid. Er werden maatregelen aangekondigd die geen besparing opleveren en niet te geloven; er werden uitvoerende ambtenaren op straat gezet. Aan het eind van het jaar 2019 zal pijnlijk duidelijk worden dat de Provincie Zuid Holland alsnog Wassenaar onder preventief toezicht stelt,