Veiligheid en Criminaliteit

VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT

Voor vertrouwen in de rechtsstaat is het vertrouwen in veiligheid op straat onmisbaar. Hoewel Wassenaar als zeer veilig bekend staat, is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Veel inwoners voelen zich onveilig of worden het slachtoffer van criminaliteit. Wijkagenten moeten daarom weer terug in de wijken. Wassenaar moet zijn politiebureau behouden en deze moet in voldoende mate worden bemand. Voor het verbeteren van de leefbaarheid moet overlast worden teruggedrongen.

Georganiseerde misdaad en ondermijning zijn een bedreiging voor de rechtsstaat en moet dan ook hard worden bestreden. Aan vriendjespolitiek moet een eind worden gemaakt. Tegen illegale activiteiten moet worden opgetreden; de reputatie of het financieel vermogen van de overtreders mag daarin geen enkele rol spelen.

 

Met scholen, jeugdwerk en sportverenigingen moeten niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt over het terugdringen van het gebruik van alcohol, drugs en lachgas en het melden van drugshandel bij of op hun school. Scholen moeten toegang geven aan de politie voor periodieke controles op wapens en verboden middelen, inclusief controle van kluisjes van leerlingen. Ook moeten er meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) komen die drugskoeriers verbaliseren.

 Download hier het volledige programma