De afgelopen maanden is er veel discussie wat het opknappen van de dorpskern nou eigenlijk gaat kosten. In het coalitieakkoord werd afgesproken dat er naast het huidige beeldkwaliteitsplan een stedenbouwkundig en een brancheringsplan zou komen. In het coalitieakkoord was afgesproken dat een en ander realistisch moet zijn qua uitvoering en kosten. Je verwacht dan een nieuw plan dat goedkoper is en gepaard gaat met een realistische tijdsplanning.

Bij dit soort projecten behoor je te beginnen met een stedenbouwkundig plan (wat wil je bereiken en hoe doe je dat?) en niet met een beeldkwaliteitsplan (hoe ziet het eruit en wat kost het dan?). Het stedenbouwkundig en brancheringsplan ontbreken overigens nog steeds. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: hoe krijg je meer winkelend publiek naar Wassenaar? Hoe kun je bereiken dat zij langer in ons dorp blijven en meer besteden bij onze ondernemers? Hoe bestrijd je leegstand? Hoe krijg je een gevarieerd winkelaanbod? Hoe houd je de huren betaalbaar? Hoe ga je om met het beschermd dorpsgezicht met aandacht voor de cultuurhistorie? Wat doe je met uitstallingen en terrassen? Hoe regel je de bereikbaarheid en het parkeren? Hoe voorkom je overlast? Hoe bereik je dat het centrum ook levendig en aantrekkelijk is buiten de winkeltijden? Hoe maak je dat de marktwerking beter afgestemd is op de consument in plaats van op de wensen van de ondernemer?

Onze fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vindt dat dat soort vragen eerst moet worden beantwoord. Zo hebben we dat afgesproken in het coalitieakkoord. Vervolgens kan worden bezien wat er moet gebeuren om dit alles te bereiken. Pas als dat helder is, is het tijd om de plannen voor de revitalisering van de dorpskern te beoordelen. Wij wachten de beantwoording op de hierboven gestelde vragen dan ook af, alvorens we toekomen aan een besluit over de besteding van middelen. Uiteraard gaan we daarbij uit

van een realistische planning qua uitvoering en financiering, waarbij mogelijkheden tot cofinanciering en fondsenwerving worden benut.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *