Naar aanleiding van aanhoudende signalen over budgetoverschrijdingen bij meerdere projecten wil Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) duidelijkheid van het college hebben over de voortgang van de bouw van de nieuwe multifunctionele sporthal met een nieuw clubhuis voor de vereniging de Kieviten. De bouw schijnt voor driekwart gereed te zijn en het budget zou nu al ruimschoots overschreden zijn.

Ook ten aanzien van andere projecten, zoals de huisvesting van de ambtelijke organisatie, de sanering en verkoop van de gemeentewerf en de restauratie van parken, lijken prognoses (zowel financieel als qua tijdsplanning) niet te worden behaald.

In 2020 werd het definitieve ontwerp van de sporthal door alle betrokken partijen goedgekeurd. De Kieviten krijgen langjarig de beschikking over het clubhuis (met een vaste bijdrage gedurende deze jaren vanuit de gemeente) en zorgen voor de exploitatie van de sporthal. Het exploitatierisico blijft echter bij de gemeente.

In mei 2021 werd bekend gemaakt dat voor de sloop van de oude sporthal en de bouw van de nieuwe sporthal 15 maanden nodig zouden zijn. In augustus 2022 had de nieuwe sporthal dus in gebruik genomen moeten worden. In de begroting voor 2022 werd echter melding gemaakt dat de sporthal de eerste helft van 2023 zou worden opgeleverd. In de begroting voor 2023 werd de opleverdatum wederom gewijzigd, nu naar de tweede helft 2023.

Dit alles wekt weinig vertrouwen en roept de vraag op of de wethouder van Financiën nog wel greep heeft op tal van projecten, zowel qua planning als in financieel opzicht. Wij hopen dan ook op een spoedig antwoord van het college op onze vragen.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *