Als gevolg van een in 2019 uitgevoerde inspectie aan de damwand van de Havenkade, is er begonnen aan het vervangen van de damwanden. Het werk is verdeeld in 3 fases; fase 1 is bijna gereed, fase 2 is aanbesteed en zal in september 2022 starten.

Bij het realiseren van fase 1 en 2 is het huidige investeringsbudget al verbruikt, waardoor er voor fase 3 een bijstelling van het investeringsbudget nodig is.

Verwijzend naar de in 2019 uitgevoerde inspectie, is stopzetten volgens de gemeente en aannemer geen optie; uitvoering is noodzakelijk.

Voor het vervangen van de damwand aan de Havenkade is er € 2.717.000 beschikbaar.
Dit blijkt niet toereikend, ondanks dat in de begroting van 2020 het beschikbaar gestelde bedrag van € 2.000.000 in de Najaarsnota 2021 nog eens met € 717.000 is verhoogd. Er is een aanvullend krediet nodig van € 1.430.000, waardoor het totaalbedrag dus op maar liefst € 4.147.000 komt.

Als reden voor het hoger uitvallen van de kosten wordt de coronacrisis én de oorlog in Oekraïne genoemd. Hierdoor zijn de levertijden en kosten van bouwmaterialen enorm opgelopen. Het gaat met name om de kiloprijs van stalen damwand. Daarnaast kampen veel bedrijven met een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Alternatieven

Uit een gesprek met de buurtvereniging Dorpshaven komt naar voren dat de bewoners dit niet de meest voor de hand liggende oplossing vinden. Zij zien het nut niet van het vervangen van de kades en al helemaal niet door damwandprofielen. Hierbij geeft de buurtvereniging te kennen, dat zij liever ziet dat er geld wordt vrijgemaakt voor onderhoud van de haven en de omgeving zelf. Ook zijn er in 2019 al diverse alternatieven aangereikt door de deelnemers aan het gesprek, zoals het plaatsen van een nieuwe damwand voor de oude. Het eventuele verlies van wateroppervlak zou bijvoorbeeld gecompenseerd kunnen worden door op het veldje bij de Hofcampweg een vijvertje aan te leggen. Deze optie zou vele malen goedkoper uitvallen.

Bewoners

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor ondernemers en bewoners over het ontwerp van de omgeving van de dorpshaven in april 2019, werden er al bezorgde vragen gesteld over de kosten van dit ontwerp. Nu blijkt zelfs dat het vervangen van de havenkades niet tot dat gepresenteerde plan behoren. Daardoor zal er in de toekomst nogmaals een investering nodig zijn om de havenkades in het plan “Omgeving dorpshaven” te laten passen. Dat roept de vraag op waarom de Havenkade niet direct ingericht volgens het plan van de presentatie in 2019.

Ben Paulides,

Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Reacties zijn gesloten.