Vervoer en Infrastructuur

VERVOER EN INFRASTRUCTUUR

Dagelijks stappen Wassenaarders de voordeur uit om zich via fiets, auto of openbaar vervoer naar hun werk en school te begeven of naar een winkel of voorziening te gaan. In tegenstelling tot andere politieke partijen zet DLW juist in op een combinatie van deze transportmiddelen, in plaats van deze als concurrenten te zien.

 

Wassenaar moet blijven investeren in haar infrastructuur. Niet alleen de capaciteit van onze infrastructuur is van belang, maar ook de kwaliteit en vooral de verkeersveiligheid. Iedereen wil immers dat zijn of haar geliefde weer veilig thuis komt. De gemeente heeft tal van kostbare verkeersplannen laten maken, maar heeft daar uiteindelijk weinig tot niets mee gedaan. Om het tij te keren zijn er op korte termijn effectieve maatregelen nodig, gericht op het duurzaam veilig inrichten van wegen, inclusief de infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Er moeten meer vrij liggende fietspaden komen.

 

DLW wil een goed bereikbaar Wassenaar zonder dat er voor inwoners sprake is van overlast. Het huidige Verkeersplan moet van tafel! Geen sluipverkeer! Wél een bereikbaar Het Kerkehout, een goed bereikbaar centrum en een goed bereikbaar Maaldrift. Knelpunten, zoals het Rozenplein, moeten nu worden aangepakt! Om verkeer door het dorp zoveel mogelijk te ontlasten, moet de ingang van Duinrell worden verplaatst naar de Katwijkseweg.

 

De Rijksstraatweg (N44) is een belangrijke hoofdader, ook na de oplevering van de N434 (de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44). Om sluipverkeer tegen te gaan, moet de Rijksstraatweg niet worden afgeschaald tot een tweebaansweg, maar (deels) worden ondertunneld.

 

Lokale wegen die het verkeer snel doet uitstromen uit het dorp, moeten 50-km-wegen blijven. Het voornemen van de gemeente om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar dertig kilometer per uur, gaat zorgen voor meer uitstoot en sluipverkeer. Dat zeggen mobiliteitsexperts van TNO en de ANWB. Ook staat het in de weg van een snel openbaar vervoer. Er moet daarom behoedzaam worden omgegaan met de instelling van dergelijke zones. Voor ambulances, brandweer en politie moeten geen barrières worden opgeworpen om snel ter plaatse te komen.

 

DLW moet niets hebben van ideologisch geïnspireerde obstakels die de bereikbaarheid van de woning met de auto ontmoedigen. De huidige parkeernormen moeten dan ook worden gehandhaafd. DLW is tegen autootje pesten! DLW is tegen een parkeerheffing voor bewoners in een wijk.

 Download hier het volledige programma