Nadat eerder de nieuwe raadsleden werden geïnstalleerd, was afgelopen week de benoeming van de commissieleden aan de beurt. Voor Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zijn de kundige en supergemotiveerde leden Roland Pluut en Ronald Zoutendijk benoemd als commissielid voor DLW. Deze week konden zij voor het eerst aan de bak tijdens de eerste commissiecyclus van deze raadsperiode.

De coalitieonderhandelingen hebben nog steeds niet geleid tot een nieuw college. Hierdoor heeft de gemeenteraad onder de raadsleden ook een aantal raadsleden, te weten Klaver (VVD), Schokker (CDA) en Bloemendaal (D66), met een dubbelfunctie. Zij zijn tevens wethouder van de oude coalitie, maar gezien de berichten zullen de laatstgenoemde twee fracties geen deel uitmaken van de te vormen coalitie en zij zullen hun wethoudersfunctie beschikbaar moeten stellen. Twee andere nog zittende wethouders stappen binnenkort op. Voor het democratische proces zeker geen zaak die lang moet duren.

Je kunt je afvragen of Hart voor Wassenaar, de nieuwe beoogde coalitiepartner van de VVD, nog steeds in de oppositiemodus zit of dat zij nu ineens aan de leiband van de VVD gaat meelopen. In onze gemeenteraad is geen enkel onderwerp controversieel verklaard. Vooralsnog is het echter niet duidelijk welke partijen uiteindelijk een coalitie zullen vormen en op welke beleidsstandpunten een coalitieakkoord gebaseerd zal zijn.

Dat de kosten van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg uit de hand lopen is een feit. Maar als DLW zijn wij van mening dat de zorg gebaseerd moet zijn op de behoefte en niet op financiële grondslag. In de commissie Mens en Maatschappij heeft onze woordvoerder Ronald Zoutendijk dan ook een aantal voorstellen bekritiseerd die de schijn van verboden inkomenspolitiek wekten. Zo verzette onze woordvoerder zich tegen de druk die zou kunnen worden uitgeoefend op burgers om geen beroep te doen op Wmo-voorzieningen. Hiervan worden juist de meest kwetsbare burgers de dupe. Indien de kosten uit de hand lopen (de rijksoverheid heeft deze taken over de schutting van de gemeente gegooid met een aanzienlijke bezuiniging), dan moeten de tekorten maar worden gecompenseerd door het rijk ten koste van allerlei dure en onnodige hobby’s van het huidige kabinet.

Ook had het college voorgesteld niet langer vierwieler scootmobielen beschikbaar te stellen, maar uitsluitend driewieler scootmobielen en dan nog alleen indien men zelf een stallingsmogelijkheid heeft. Onze woordvoerder heeft het college duidelijk gemaakt dat enige criterium voor toekenning van een driewieler of vierwieler scootmobiel moet zijn of deze passend en nodig is voor de aanvrager.

Ben Paulides, fractievoorzitter DLW
www.democratischeliberalen.nl

 

 

Reacties zijn gesloten.