Bij de Wassenaarse gemeenteraadsverkiezingen 2022 kwam de VVD als grootste partij uit de bus. Zij maakte helaas de keuze om met maar drie partijen coalitieonderhandelingen in te gaan. Twee van de drie partijen waren de bestuurlijk onervaren lokale partijen Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar. Na moeizame onderhandelingen, die ruim 6 maanden in beslag namen, kwam het tot een coalitieakkoord en werd het college gevormd. Reeds na 4 maanden viel de coalitie al ruziënd uit elkaar. Dat was voor onze fractie van de langst bestaande lokale politieke partij Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) geen verrassing. 

Immers door ruzie binnen de lokale partij Wat Wassenaar Wil ontstond Hart voor Wassenaar en later ook nog eens Passie voor Wassenaar. In een uiterste lijmpoging om nog wat te redden voor de verkiezingen 2022 werden WWW en Passie voor Wassenaar samengevoegd tot Lokaal Wassenaar. De schade bleef beperkt tot grofweg een halvering van het aantal zetels. Zowel Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar maakten een duidelijke ruk naar links, terwijl onze lokale partij DLW ongewijzigd democratisch en liberaal bleef.

Hoe mooi zou het geweest zijn indien bij de coalitieonderhandelingen begin 2022 door de VVD gestuurd zou zijn op een raadsbrede coalitie of ten minste een raadsbreed akkoord. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Na de val van het college werd door de wethouder van Hart van Wassenaar de glazen bol geraadpleegd. Hij hield het voor onmogelijk dat het tot een nieuwe coalitie van de VVD zou komen samen met de PvdA en DLW. Hij gokte kennelijk op een mislukking van de onderhandelingen, waardoor hij weer aan de macht zou kunnen komen.

Beide gesneefde lokale partijen kwamen vervolgens met onjuiste verklaringen. Zo meldde Lokaal Wassenaar dat het opknappen van het winkelgebied 5,6 miljoen euro zou gaan kosten en dat, na overeenstemming over 30 km/u-wegen, de onderhandelingen hierover werden opengebroken. Ook zou er een besluit liggen om te veel wethouders te benoemen. Ook Hart voor Wassenaar deed een duit in het zakje van ongefundeerd nieuws en berichtte dat de VVD niet eens een Wassenaarse wethouder kon leveren.

De druiven zijn kennelijk zuur voor deze onervaren partijen. Gelukkig is er een stabiele lokale partij, die ruim 13 jaar bestaat: DLW.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)
www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *