Afgelopen dinsdag besprak de gemeenteraad het rapport van Berenschot over de bestuurscultuur van, en de sociale veiligheid in, de Wassenaarse politiek. De aanleiding van het onderzoeksrapport was de afscheidstoespraak van wethouder Klaver, waarin zij het grensoverschrijdend gedrag van haar voormalige collega-wethouder aan de kaak stelde. Het onderzoeksrapport schetst een zorgelijk beeld over de bestuurscultuur en de sociale veiligheid in de context van een mondige en veeleisende samenleving. Zo noemen de onderzoekers dat er sprake is van een harde sfeer met ruwe omgangsvormen, leidend tot gevoelens van sociale onveiligheid.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) neemt de conclusies en aanbevelingen van het rapport serieus en wil zich inzetten voor een sterke, transparante bestuurscultuur waarin iedereen zich veilig kan weten. Wij spreken onze steun uit voor burgemeester Leendert de Lange, die zich onvermoeibaar inzet voor een ordelijk bestuur en een zelfbewust Wassenaar.

DLW is van mening dat het urgent is om te investeren in sociale veiligheid, in het bijzonder voor de ambtelijke organisatie. De aanbevelingen in het rapport zien wij als het begin van een levend document en deze nemen wij over. De urgentie om te komen tot verbeteringen is onzes inziens enorm groot. Het niet oplossen van de problemen brengt onze zelfstandigheid wederom in gevaar. Ik gebruik niet voor niets de term: ‘brengt’ en niet de woorden ‘kan brengen’ en hoop dan ook dat deze opmerking serieus wordt genomen door alle betrokkenen, ook de fracties die het onderzoeksrapport niet op zijn waarde waarderen.

Het kan niet zo zijn dat wie dan ook in ons bestuur en onze ambtelijke organisatie zich onveilig voelt en dat de bestuurscultuur van schelden, bedreigen, onwaarheden rondstrooien en zwartmaken blijft voortbestaan. Als nestor van de gemeenteraad doe ik dan ook een oproep aan alle partijen de burgemeester te steunen bij zijn inzet om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. DLW zal zich inspannen om voortgang te maken bij het verbeteren van de bestuurscultuur en de sociale veiligheid en wil hierin een voorbeeld zijn. Wassenaar verdient immers een integer bestuur dat zich niet met zichzelf bezighoudt, maar met het algemeen belang van Wassenaar en de Wassenaarders.

 

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *