Alle media berichten erover en er is geen praatprogramma dat niet gaat over onderwerpen als duurzaamheid, het klimaat of stikstof.  We moeten vooral met slimme oplossingen komen, wordt gezegd.  Weer zo’n modewoord dat vooral het gelijk van boodschapper moet impliceren. Het Wassenaarse bestuur werkt hieraan mee met klimaattafels, voorlichtingsavonden, enz. Deze ‘bewustwording’ is zo intensief geworden dat het meer lijkt op indoctrinatie.

Hebben we enig idee hoeveel vervuiling het kost om windmolenparken te produceren en vervolgens te onderhouden? Dit terwijl ook de levensduur niet heel lang is.  Nu het wat vroeger donker is kunnen de Wassenaarders op het strand zien hoe de horizon is vervuild. Er is nu een knipperende zee van rode lampen die de toppen van de windmolens markeren.

Wat te denken van alle natuur die moet worden opgeofferd om honderdduizenden hectares te bedekken met platen waarop zonnecellen zitten? Deze platen vol met chemisch materiaal zijn misschien wel het asbest van de toekomst. En wat te denken van de winning van lithium en kobalt voor de productie van elektrische auto’s?

De werkelijkheid is dat de schommelingen in het klimaat al bestaan zolang de aarde bestaat. De natuur hoeft niet te worden gered; zij redt zichzelf wel. De angst die ons wordt aangepraat en het idee dat wij het klimaat kunnen ‘regelen’ is een illusie. Vooral kinderen en jongeren lijden onder doemdenken over klimaatverandering, omdat zij minder goed kunnen relativeren. Depressies en suïcides nemen onder deze groep alsmaar toe.

Democraten Liberalen Wassenaar staat ervoor om de veranderingen in het gebruik van energie op een democratische en liberale basis uit te voeren. Wij willen geen dwangmaatregelen, zoals een verplichting om van het gas af te gaan. Neem de tijd, verander met beleid en houd alle opties open. Het gas als warmtebron, dat relatief erg schoon is, kan zonder problemen blijven bestaan. Het kan zelfs worden vermengd met bijvoorbeeld waterstofgas. Met de vervanging van de gasleidingen aan de Schouwweg is daar al rekening mee gehouden en deze zijn geschikt voor een andere gassamenstelling.

Kortom, wij willen een realistische, weloverwogen en vrijwillige energietransitie met de mogelijkheid traditionele energievoorziening te behouden en investeringen in de winning van kernenergie.

Bent u het eens met de visie van DLW en wilt u daarover meepraten en meedenken? Steun ons dan en word lid!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *