DLW wil niet dat Wassenaar nog langer Sinterklaas speelt…

Vorige week waren er maar liefst 4 commissievergaderingen als voorbereiding van de raadsvergadering van dinsdag 31 mei. In een van de commissies ging daarbij over ingrepen in voor burgers belangrijke Wmo-voorzieningen. Naar aanleiding hiervan werd DLW-commissielid Ronald Zoutendijk woensdag 25 mei uitgenodigd voor een uur durende televisie- en radio-uitzending bij de lokale omroep Unity. Ook het Leidsch Dagblad besteedde aandacht aan onze zorgen.

 

DLW diende 3 wijzigingsvoorstellen tegen verslechteringen in de Wmo-verordening, waarvan er één niet werd gesteund door Hart voor Wassenaar en één niet door de coalitiepartijen. Opvallend, want in de uitzending van Unity had de CDA-woordvoerster de mond vol over het belang van maatwerk, maar in de raadsvergadering gaf de CDA-fractie, evenals overigens Lokaal Wassenaar, D66 en de VVD, geen steun aan ons wijzigingsvoorstel om kwetsbare cliënten niet onder druk te zetten om geen gebruik te maken van hun recht op maatschappelijke ondersteuning. De andere twee wijzigingsvoorstellen van DLW die verslechteringen tegengaan bij de toekenning van belangrijke Wmo-voorzieningen, werden wel aangenomen.

Ronald Zoutendijk stelde vragen over het O&O-gebouw dat voor 950.000 euro verkocht is aan een ondernemer, terwijl dit gebouw voor bijna 1,5 miljoen euro door de gemeente is gerenoveerd. Die ondernemer wil het voor beschermd wonen aan het Leger des Heils verhuren, maar omdat de ondernemer teveel huur vraagt wil de gemeente aan de eigenaar een subsidie geven van maar liefst circa 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het beheer van gebouwen is geen kerntaak wordt gezegd, maar het smijten met geld blijkbaar wel. Dit kan niet de bedoeling zijn wat ons betreft!

Aan de ene kant houdt het college dus de hand op de knip (ten koste van onze inwoners) en aan de andere kant speelt Wassenaar Sinterklaas (ten gunste van bepaalde ondernemers). Als je bedenkt dat de scouting en de buurtvereniging uit het O&O-gebouw moesten en dat de buurtvereniging nu gehuisvest wordt in een peperduur gebouw aan de Dr. Mansveltkade (wat 1,3 miljoen euro zou gaan kosten, maar uiteindelijk bijna 2 miljoen euro heeft gekost), dan zie je de absurditeit van de keuzes van de coalitiepartijen.

DLW-commissielid Roland Pluut stelde kritische vragen over de plannen met Valkenhorst. Uiteindelijk kwam de toezegging dat de raad op korte termijn wordt bijgepraat. Ikzelf stelde vragen over de dreigende verkrotting van Huize Ivecke, hetgeen heeft geleid tot een raadsinformatiebrief de volgende dag.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Reacties zijn gesloten.