WASSENAAR VOOR WASSENAARDERS – WONINGTOEWIJZING IN WASSENAAR

Eindelijk goed nieuws over een onderwerp waar Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zich al jaren hard voor maakt!

Het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle woningen en sociale koopwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al in de gemeente wonen. Ook moeten de gemeenten voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen.

Een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, is naar de Tweede Kamer gestuurd.

In ons dorp zijn er vaak berichten over hoe moeilijk het voor jonge Wassenaarders is om in hun geliefde wijk of buurt te kunnen blijven wonen wanneer zij het ouderlijk huis verlaten.
Zeker voor deze groep biedt deze wetswijziging een beetje hoop. Ook voor het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van de gemeente is het belangrijk dat de inwoners in de eigen woonplaats een woning kunnen vinden. Het zogenaamde doorstromen zou hierdoor een nieuwe impuls kunnen krijgen. De gemeente krijgt daar, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, meer greep op.

Het gaat bij het toewijzen zowel om nieuwbouwwoningen als woningen uit de bestaande voorraad. Mensen die daarin willen wonen hebben dan een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig. Bij koopwoningen geldt het wetsvoorstel overigens alleen voor woningen waarvoor de koper een Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen of, met andere woorden, woningen die 355.000 euro of minder kosten.

Ondanks dat dit wetsvoorstel een positieve draai in de woningtoewijzing kan geven klinken er ook kritische geluiden. Zo wordt gesteld dat bestaande koopwoningen niet onder deze nieuwe regel zouden moeten vallen, zodat verkopers niet beperkt worden in hun verkoopmarkt. Alleen nieuwbouwwoningen zouden dan onder de regeling vallen. Wassenaar heeft echter heel weinig van dit soort sociale koopwoningen.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zijn we er nog lang niet. Maar het helpt wel een beetje. Nu nog afwachten of dit wetsvoorstel een meerderheid krijgt in de Tweede en Eerste Kamer.

Ben Paulides,

Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *