Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Al jaren werd gepoogd de losloopgebieden voor honden te beperken maar tot op heden hebben de colleges met burgemeesters Hoekema en Aptroot dat steeds afgewezen. Inmiddels had de anti-hondenlobby het zelfs via het VVD verkiezingsprogramma in het coalitieprogramma gekregen van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar!

Wassenaarse bestuurders hebben op een enkele uitzondering na, een gruwelijke hekel aan honden. Opmerkingen zoals ‘een hond vervuilt meer dan mijn SUV’ zijn meermaals gemaakt.

Onze fractievoorzitter had de huidige burgemeester de Lange gevraagd waarom hij dit besluit (wat onlangs naar buiten kwam) had genomen. Het bleek echter dat niet burgemeester de Lange maar dat burgemeester Koen, samen met de wethouders, dit besluit in juli al had genomen. De coalitie had dus op de valreep in de beruchte achterkamertjes succes bij Koen.

Het aantal honden is beperkt tot 3 of 4 honden (het besluit wijkt af van de mediaberichten). Veel losloopgebieden zijn nu tot verboden terrein verklaard, er is nauwelijks nog wat over waar de hondenbezitter zijn huisdier nog vrij kan laten lopen.  Het besluit heeft veel onrust veroorzaakt in Wassenaar

Veel ouderen, die notabene langer thuis moeten wonen, hebben een huisdier tegen de eenzaamheid. Zij moeten veelal net als de echtparen die beiden werken gebruik maken van een hondenuitlaatdienst. Die ondernemers worden nu de nek omgedraaid. Hoeveel dieren gaan naar het asiel dankzij de coalitiepartijen?

Dee gemeente Wassenaar ontvangt ruim 170.000 euro aan hondenbelasting. Het geld vloeit naar de algemene middelen. Kunnen de ondernemers nu een beroep doen op de BbZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen)?

De VVD Wassenaar heeft de mond vol van de te hoge regeldruk, zegt ondernemers de ruimte te geven maar is nu wel weer heel erg door de mand gevallen. In de APV staat in welke maatregelen het college kan nemen. Het besluit rammelt en is niet gemotiveerd zoals de APV voorschrijft. Het college ontbreekt het aan kennis, dit soort fouten zijn schering en inslag.

Inwoners van Wassenaar kunnen bezwaar maken tegen deze maatregel. De fractie van DLW heeft in ieder geval het onderwerp op de agenda gezet voor de raadscyclus van November 2019. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.