Op zaterdag 11 maart 2023 was er witte rook. Het coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar’ werd toegelicht en de wethouders werden gepresenteerd. Op 14 maart 2023 volgde de installatie van de wethouders Wim Koetsier (CDA), Ritske Bloemendaal (D66 en PvdA) en Ronald Zoutendijk (DLW). De vierde wethouder, Laurens van Doeveren (VVD), zal vanwege nog af te ronden werkzaamheden in Amerika in de eerstvolgende raadsvergadering worden geïnstalleerd.

Wat een feestelijke gebeurtenis had moeten zijn voor de drie nieuwe wethouders draaide uit op onterechte verwijten van de vorige coalitiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar en GroenLinks. Zo hingen helaas zwarte oppositiewolken over de eerste raadsvergadering met de nieuwe wethouders.

Hart voor Wassenaar schreef in de media dat het nieuwe college 5 wethouders heeft en, zo werd eraan toegevoegd, dat zijn allemaal blanke mannen. Deze partij vond het triest dat in Wassenaar, met een bevolking van weldenkende vrouwen en mannen, in het college geen betere afspiegeling van de samenleving kon worden gerealiseerd. Overigens, het betreft 4 wethouders om precies te zijn. Voor het gemak is men kennelijk vergeten dat Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar en GroenLinks zelf ook alleen maar mannelijke blanke wethouders hadden in het vorige college.

De krokodillentranen van Hart voor Wassenaar spreken boekdelen. Immers, de voormalige wethouder van Hart voor Wassenaar eiste onlangs de functie op van fractievoorzitter. Als gevolg daarvan ontstond er een stoelendans, waarin de vrouwelijke fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar het veld moest ruimen. Ook moest er een vrouwelijk raadslid vertrekken, evenals een vrouwelijk commissielid van Hart voor Wassenaar.

Ook GroenLinks meende in de raadsvergadering denigrerende opmerkingen te moeten maken over het college. Daarbij ging het om het geslacht, de leeftijd en huidskleur van de collegeleden. Kennelijk vindt deze fractie − die haar mond vol heeft over inclusiviteit −, dat je gerust mag discrimineren op geslacht, leeftijd en huidskleur.

De inbreng van Hart voor Wassenaar in de raadsvergadering werd afgesloten met een ongepaste opmerking van de fractievoorzitter van die partij. Hij noemde een vrouwelijk CDA-raadslid een ‘zeiklijster’. Wassenaar verdient echt beter dan dit soort vrouwonvriendelijk gedrag, waarover eerder ex-wethouder Klaver haar beklag deed.

De coalitiepartijen willen graag zo raadsbreed mogelijk samenwerken, want dat is in het belang van Wassenaar. Het valt daarom te hopen dat de oppositiepartijen wat vaker in de spiegel kijken en zich in de toekomst constructief gaan opstellen. Discriminerende opmerkingen en grof taalgebruik passen daar niet bij.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)
www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *