Zelfstandigheid van Wassenaar in gevaar.

De begroting 2019 staat boordevol fouten. Ook staan er veel wensen en investeringen in, zonder een prijskaartje. De begroting is in balans wordt gesteld, maar begrotingen zijn altijd in balans!. Er is wel een tekort van bijna 3 miljoen. Er is 2,0 miljoen nodig uit de reserves en er is ook nog een tekort van 6 ton.

Pijnlijke bezuinigingen zijn nodig maar onze lasten stijgen.  Het voorzieningenniveau wordt zoveel wordt zoveel mogelijk op peil gehouden. Daar wordt dus ook in gesneden.

Van alle uitgaven gaat 54% naar onze ambtenaren (landelijk 32%) . De werkorganisatie functioneert  niet. Gezien de alsmaar stijgende kosten is ook de reorganisatie mislukt, maar daarover hoor je niets.

Met een slap en ongefundeerd verhaal moeten wij de CdK Jaap Smit overtuigen zodat wij zelfstandig kunnen blijven. Wassenaar kan de taken aan en alles zou zo goed gaan. DLW meent dat onze zelfstandigheid in gevaar is!. Wij vrezen een opgelegde herindeling. Dat de coalitie  met opzet blundert lijkt duidelijk.

Waarom  geen fatsoenlijke takendiscussie en een foutloze begroting?. Waarom hebben wij nog steeds geen efficiënt werkende en goede werkorganisatie, die toegerust is op de taken?

Vanwege een bedreiging was DLW was niet aanwezig bij de begrotingsraad. Burgemeester Koen geeft namelijk vertrouwelijke info door aan de verdachte hetgeen als een rode lap op de verdachte werkt. Het escaleerde dit weekend weer doordat verdachte  begon te stalken

Overigens was de begrotingsbehandeling een drama. Nergens werd een antwoord opgegeven.  De coalitie bedenkt, bepaalt en voert uit. Amendementen en moties van de oppositie hebben geen schijn van kans. Dat is de Wassenaarse democratie.