Zeer onlangs ontstond er ophef door het rapport van Berenschot over de bestuurscultuur en sociale veiligheid van Wassenaar. Wij schreven er vorige week over. Het rapport noodzaakt onzes inziens tot spoedige actie door alle betrokkenen. Want het onderzoek kan ertoe leiden dat de zelfstandigheid van Wassenaar opnieuw in gevaar komt. Het is goed om daarvoor in de geschiedenis te duiken.

Immers, Wassenaar werd in 2013 ingerommeld in een ambtelijke samenwerking met Voorschoten. Het argument hiervoor werd gezocht in een bestuurskrachtonderzoek van Partners+Pröpper. Overigens kreeg de raad het oorspronkelijke stuk niet te zien, omdat burgemeester Jan Hoekema vond dat hij proceseigenaar was. Het werd een roerige periode totdat in 2017 Jan Hoekema onder grote druk ‘vrijwillig’ zijn ontslag indiende. De problemen werden nog groter omdat de Commissaris van de Koning Jaap Smit die vertrekcrisis aangreep om in 2017 een waarnemend burgemeester aan te stellen in de aanloop tot de herindeling. Hij stelde: “In Wassenaar gebeurt nooit wat, maar er is altijd wat aan de hand”. Het was duidelijk dat hij genoeg van had van de aanhoudende en elkaar opvolgende problemen.

Vervolgens werd Charlie Aptroot als waarnemend burgemeester aangesteld. Toen hij in 2018 de pijp aan Maarten gaf, nam Frank Koen zijn plaats als waarnemend burgemeester in. Door de grote inzet van raad, college, ambtenaren en onze inwoners verbeterde de bestuurskracht en kon de Commissaris van de Koning ervan overtuigd worden dat Wassenaar in staat was als zelfstandige gemeente te blijven voortbestaan. Er kwam in 2019 een kroonbenoemde burgemeester in de persoon van Leendert de Lange, die samen met alle belanghebbenden een belangrijke bijdrage leverde aan de bestuurskracht van Wassenaar. In 2021 werd daarop de ambtelijke fusie met Voorschoten ontvlochten. Sindsdien heeft Wassenaar weer een eigen ambtelijke organisatie.

De Commissaris van de Koning zal geen clementie met Wassenaar meer hebben als wij doorgaan met elkaar in de haren vliegen en de problemen niet met zijn allen heel snel oplossen. Als we niet willen dat Wassenaar een wijk van Den Haag wordt, dan moeten we vooruitkijken en heel snel zorgen voor een sterke bestuurscultuur en een sociaal veilige situatie. Wie hieraan niet meewerkt, riskeert de zelfstandigheid van Wassenaar. Leg dat maar uit aan de kiezers.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *