Als lokale partij brengt Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) geen standpunt naar voren over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Uiteraard hebben wij daarover wel een persoonlijke mening. De, al dan niet terechte, politieke afrekening met bepaalde partijen op landelijk niveau werkt helaas vaak door op lokaal niveau. Als constructieve lokale partij hebben wij met die doorwerking moeite. Het is niet alleen jammer, maar vaak ook onterecht.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen parallellen zijn te trekken met wat er landelijk gebeurt en wat er in Wassenaar gebeurt. De uitkomst van de landelijke verkiezingen bemoeilijken de vorming van een coalitie en dat lijkt op de situatie in Wassenaar na de val van het vorige college. Het bleek dat er na 1,5 jaar nauwelijks iets was gerealiseerd door het vorige college. Dit terwijl de noodzaak van een daadkrachtig en goed bestuur groter was en is dan ooit. Dat zagen de eerder buiten de coalitie gehouden partijen CDA, D66, Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) en PvdA ook. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA was dan ook snel een feit.

Net zoals sommigen de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer niet kunnen accepteren en menen te moeten demonstreren tegen de democratie, kennen wij sinds enige tijd ook een vergelijkbare houding van de twee lokale oppositiepartijen. Het lijkt erop dat zij geen ander doel hebben dan het frustreren van het democratisch proces. Men misbruikt de democratische middelen die onze raadsleden ter beschikking staan om het democratisch proces te verstoren waarbij burgemeester, ook als voorzitter van de gemeenteraad, hun voornaamste schietschijf is. Zo zijn eindeloze, herhaalde interrupties schering en inslag. Op elke slak wordt met veel aplomb zout gelegd. Dit alles met als gevolg dat nu al drie raadsvergaderingen op rij fors zijn uitgelopen. Veel onderwerpen op de agenda konden als gevolg daarvan niet aan de orde komen. Er moesten zelfs extra vergaderingen worden

gepland om agendapunten af te handelen. Ook voor de inwoners die op de publieke tribune of via internet de raadsvergaderingen volgen, is dit uiteraard erg frustrerend.

De fractie van DLW beschouwt deze gang van zaken als een poging om deze coalitie af te remmen bij het uitvoeren van besluiten. Dat laat de coalitie uiteraard niet gebeuren, maar het is ontegenzeggelijk erg kinderachtig en allesbehalve in het belang van Wassenaar.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *