Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft met genoegen en waardering via De Wassenaarse Krant kennisgenomen van het initiatief dat twee dorpsgenoten hebben genomen voor een Wassenaars dorpsmuseum.

In het verkiezingsprogramma van DLW staat een pleidooi voor een dorpsmuseum. Met dit initiatief wordt een nieuwe stap gezet. Samen met enkele andere politieke partijen in Wassenaar is DLW van mening dat een dorpsmuseum een aanwinst is voor Wassenaar. Met de oprichting van een dorpsmuseum kan bovendien de toekomst van het brandweermuseum worden veiliggesteld.

Uiteraard hangt aan het dorpsmuseum een prijskaartje. DLW is van mening dat de financiën van Wassenaar voldoende mogelijkheden bieden. Zeker in vergelijking met de kosten voor de nieuwe sporthal, voor het opknappen van het centrum en voor het opknappen van Raadhuis De Paauw teneinde daar een klein deel van de ambtenaren te huisvesten. Wat DLW betreft kan er minder geld worden uitgetrokken voor dure inhuurkrachten of adviezen van consultants. De huidige grote aantallen onderzoeken zijn meestal bedoeld om politieke keuzen te bevestigen en leveren niet veel meer op dan een herhaling van zetten.

Wassenaar is een welvarend dorp. Mede met behulp van investeringen en donaties door betrokken dorpsgenoten kan een dorpsmuseum realiteit worden. DLW steunt de initiatieven en zal zich daarvoor blijven inzetten!

Reacties zijn gesloten.