Vorige week besprak de raadscommissie het plan voor de versterking van de dorpskern van Wassenaar. In de extra lange raadsvergadering van 19 december a.s. zal eindelijk een besluit worden genomen. Een plan waar een aantal colleges voor ons al mee bezig waren, maar voortgang bleef uit. Het plan kende allesbehalve een gelukkige start, terwijl ons winkelcentrum echt aan een forse opknapbeurt toe is. Aanvankelijk waren de kosten van het plan begroot op € 2 miljoen, maar met wat aanpassingen werd het al snel € 2,2 miljoen, waarna de gemeenteraad uiteindelijk een krediet, aangevuld met projectkosten, ter beschikking stelde van € 2,7 miljoen.

De aanbesteding zelf bleek kort daarna duurder uit te vallen dan verwacht. Een extra krediet was nodig. Er ontstond een discussie die er medeoorzaak van was dat het vorige college met VVD, Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar, al snel na de installatie ten val kwam. Tijdens de daaropvolgende coalitieonderhandelingen na de val van de vorige coalitie kwam de aap uit de mouw. Het plan zou veel meer gaan kosten. Lokaal Wassenaar trok zich schielijk terug uit de coalitieonderhandelingen uit angst dat het project uiteindelijk € 6 tot 7 miljoen zou kunnen gaan kosten.

Er werd vervolgens afgesproken dat het nieuwe college alleen met het plan zou doorgaan als het financieel en qua tijdsplanning haalbaar zou zijn. Ook werd besproken dat er moest gezocht worden naar cofinanciering. En dat is gelukt; een unieke constructie waardoor de pandeigenaren bijdragen aan de investering in onze dorpskern. De totale kosten blijven uiteindelijk onder de € 5 miljoen, terwijl er ook uitzicht lijkt te zijn op overheidssubsidie als gevolg waarvan de projectkosten nog lager zullen uitvallen.

De vragen van de commissieleden werden in de vergadering op overtuigende wijze door het college beantwoord. Het ging om vragen zoals: ‘Hoe kan een kosteninschatting er zo naast gezeten hebben? Waarom worden wij vaak geconfronteerd met forse

kostenoverschrijdingen? Hebben wij geen goed projectmanagement of kloppen onze aanbestedingsprocedures niet?’

Gelukkig bleek een meerderheid van de commissieleden te kunnen instemmen met de broodnodige kwaliteitsverbetering van ons winkelcentrum. Het uiteindelijke besluit wordt in de raadsvergadering van 19 december genomen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het huidige (en daadkrachtige!) college dit langslepende project nu eindelijk uit het moeras trekt.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *