De Politici krijgen vaak het verwijt dat zij weinig betrouwbaar zijn. Men laat de kiezers in de steek door verkiezingsstandpunten al te gemakkelijk te laten varen. Het verwijt is dat ze als windvaantjes meedraaien met de wind. Ik zeg daarom wel eens: ik zit nu wel als langstzittend raadslid in de gemeenteraad, maar ik ben eigenlijk niet geschikt als politicus. In het zakenleven maak je afspraken en die kom je na. Daar zul je af en toe wat aan moeten bij stellen, maar een 180 graden-draai waarbij je de eerdere standpunten laat varen zal bij mij niet snel voorkomen.

Toch zijn er situaties waarbij je voor een dilemma komt te staan. Als voorbeeld noem ik de plannen voor 425 woningen in een hoogbouwcomplex op het ANWB-terrein. De locatie ligt ingebed in Den Haag, maar ligt op Wassenaars grondgebied. De projectontwikkelaar wil er maar liefst 47 meter hoog (met hoogteaccenten van 50 meter) bouwen. Voor de laagbouw in het Benoordenhout betekent dat een niet-passende wolkenkrabber. Ik heb dan ook indertijd tegen de voorgestelde kaders gestemd omdat ik vreesde dat voornamelijk de hoogte een probleem zou zijn op die locatie. En die vrees bleek gegrond.

Behalve dat het een aantasting is voor de wijk en het nabijgelegen rijksmonument en landgoed, zouden er ook woningen zijn die nooit in de zon komen en aan een trekgat liggen waar de wind doorheen giert. Daar zouden dan voornamelijk sociale huur- en koopwoningen moeten komen.  

Indertijd was er een toezegging gedaan door het college om bij de conceptontwerpen ook een lagere variant te presenteren, maar die ontbrak uiteindelijk. Tijdens de commissievergadering bleken er voorstanders te zijn om op die locatie tot 50 meter hoog te gaan, terwijl zij daar eerder tegen waren. Dat noem ik een draai. Zo’n bouwhoogte zouden we elders in Wassenaar niet accepteren. Aan de andere kant is er een

huizentekort voor onze inwoners. Aftoppen tot 26 meter, wat sommige partijen willen, zou het bouwvolume aantasten.  

Ik heb daarom een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 30 januari a.s. om met behoud van volume een groter gebied van de ANWB-locatie te benutten. Ik denk daarbij aan paviljoenachtige blokjes die lager zijn dan nu gepland. Paviljoens die ingebed worden in het groen op die locatie.  

Het kan anders en beter; vandaar mijn beoogde motie.  Een soort Salomonsoordeel zou ik het bijna willen noemen. Ik ben benieuwd wat er eind van de maand besloten gaat worden.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *